Nu kan du anmäla samråd med Länsstyrelsen via e-tjänst

Länsstyrelsen har öppnat en e-tjänst som gör det enklare att genomför ”12:6 samråd”. Det är samråd enligt miljöbalkens 12:e kapitel § 6. Det genomför man om man vill göra en något som förändrar naturmiljön men som inte är anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt enligt något annat lagrum. Det kan exempelvis vara husbehovstäkter eller master.

Information om samråd via e-tjänst

Med e-tjänsten skriver man in sitt ärende elektronisk och bifogar sina dokument. Tjänsten kollar att man fått med alla handlingar och inte missar något. Spar tid för alla.

Vi som är konsulter hjälper ibland till med sådan här ärenden. Ibland tror vissa att vi blir ledsna om saker blir enklare och tar kortare tid. Så är det inte! Vi lägger hellre ner vår tid på uppgifter som kräver den kunskap vi säljer. Onödig byråkrati stressar även oss. En stor del av vår vardag är kontakt med myndigheter och om de blir effektivare kan vi också arbeta effektivare och med det vi vill, nämligen generera värde för kunden. Därför är det så bra sådan här utveckling sker.