Nytt i förordningen om översvämningsrisker

Från 15 oktober gäller några ändringar i förordningen om översvämningsrisker (2009:956)

http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090956.htm

I förordningens §2 har regeringen lagt till några definitioner av:

– Översvämning

– Översvämningsrisk

– Översvämningar med medelhög sannolikhet

Notera att mark täckt av vatten från avloppssystem inte faller inom definitionen av översvämning.

/Åsa Norman