Dagvatten = badvatten?

Hej! Jag är ny bloggare här på vattenbloggen och håller till på avdelningen Vattenutredningar i Stockholm. Som den badfantast jag är badar jag oavsett väder på sommaren. Denna varma och sköna sommar har jag fått ovanligt mycket sällskap av dem som i vanliga fall benämner sig badkrukor. Kul med sällskapet, tycker jag! Jag hoppas att eftersom fler badat i år så är det också fler som är uppmärksamma på vattenkvaliteten och allt som hamnar i vattnet.

Det kommer då och då kampanjer från VA-bolag och kommuner som påminner om att de ämnen vi använder i vardagen påverkar vattenkvaliteten i bland annat badvattnet negativt. Mycket av regnet som faller på våra gator rinner direkt ut i sjöar och vikar utan att renas innan. Och regnet, som kallas för dagvatten när det rinner av från gator, tar med sig en hel del när det rinner fram. Man kan bli lite knäpp när man börjar tänka på det. Allt som finns på en gata eller på en byggnad kan potentiellt följa med regnvattnet ut i sjön. Biltvättmedel. Olja som läckt ut. Skräp. Hundbajs. Små molekyler från ett koppartak. Partiklar från bildäck. Fimpar.

Det slängs fasligt mycket fimpar överallt. Det uppskattas att det slängs en miljard fimpar varje år bara i Sverige! Nedskräpning är olagligt, men tyvärr omfattas inte småskräp som fimpar av lagen. Det blir en stor kostnad för kommunerna att bekosta renhållning från detta skräp. Malmö Stad har drivit en kampanj för att minska nedskräpningen av fimpar. Ett fantastiskt initiativ tycker jag.

Jag var miljömupp redan som liten och skrev stolt in till sommarlovsprogrammet Tippen att jag hade plockat fimpar I radhusområdet där jag bodde. Jag fick åter upp ögonen för fimparna i våras när Elin Ahlström anordnade skräpplockning för andra gången. Vi fick då lyssna på när Lovisa Wassbäck från Miljöavdelningen pratade avfall.

Fimpar innehåller en del konstigheter. I fimpar finns plast (cellulosaacetat, som filtret är gjort av) och ämnen som kadmium och tjära. Filtret ska hindra de farliga ämnena från att nå rökarens lungor, och de här ämnena är även farliga för naturen. Kadmium är ett grundämne som finns naturligt i jorden och inte kan brytas ner. I miljön är kadmium giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter och kan tas upp av växternas rotsystem. När fimpen hamnar på marken hamnar så småningom även plasten och dess farliga ämnen i naturen, mycket på grund av att det spolas med i dagvattnet, ner i brunnar och ut i sjöar.

Så, nu har jag pratat nog om fimparna. Var inte alls meningen att med allt prat om vad som spolas ut i sjöar och vikar avskräcka från bad, utan bara uppmana till eftertanke om vad vi slänger på gatan och vilka material och ämnen som används i vår utomhusmiljö och riskerar att spolas ut. Till syvende och sist är det alla vi som påverkar detta, även om dagvatten renas i allt större utsträckning och krav ställs på att dagvattnet ska fördröjas och renas när det byggs nytt.

Än är inte sommaren slut. Ut och bada!

Bilden är lånad från Årjängs kommun: https://www.arjang.se/sv/Invanare/Uppleva–gora1/Idrott-motion-och-friluftsliv/