En dröm om allmänna vattentjänster över Medelhavet

Mycket av vårt arbete med vatten regleras av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Den är till för att säkerställa att samhället tar ansvar för vattenförsörjning och avlopp när det behövs för människors hälsa eller miljön. Och den hindrar stora företag att skaffa sig monopol på vattenförsörjning och tjäna oskäligt grova pengar på det. Även om vattentjänstlagen inte tillgodoser alla behov på ett helt perfekt sätt, bidrar den till att skapa ett hyfsat mått av rättvisa när det gäller vattenförsörjningen i vårt land.

Men just nu kan jag inte låta bli att tänka på en ”vattentjänst” som det finns ett skriande behov av, nämligen möjligheten att ta sig säkert över Medelhavet till Europa. Tänk tanken att lagen om allmänna vattentjänster gällde för vattentjänsten ”Resa över Medelhavet”. Då skulle kanske 6§ lyda så här:

”Om det med hänsyn till människors liv eller säkerhet behöver ordnas resor över Medelhavet i ett större sammanhang, ska EU:s medlemsstater se till att behovet snarast tillgodoses genom säkra allmänna transporter”

Kanske skulle 10§ lyda: ”De allmänna transporterna över Medelhavet skall ordnas och drivas så att de uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors liv och säkerhet och med hänsyn till intresset av en god hushållning med de resurser som flyktingar kan utgöra för Europa”

Och 30§ skulle lyda: ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva transporterna”.

Då skulle flyktingsmugglare inte kunna sko sig, och människor skulle inte drunkna i Medelhavet på sin väg mot ett mänskligare liv. Det är något en i alla fall kan drömma om medan en arbetar vidare för en säkrare vattenförsörjning…