Nutida VA-historia

För en vecka sedan fick jag vara med om något som man bara kunde drömma om för ett antal decennier sedan. Jag drack vatten från Mälaren i Norrtälje! För er som inte vet var Mälaren och Norrtälje är geografiskt placerade så har ni följande kartlänk till hjälp: http://kartor.eniro.se/m/Cen6v

Hur kommer sig då detta? Jo, 2009 beslutade Norrtäljes kommunfullmäktige att välja Norrvatten som framtida leverantör av dricksvatten vilket innefattade att bygga en ca 5,5 mil lång huvudvattenledning som förbinder Norrvattens nuvarande vattenledningsnät i Vallentuna och Åkersberga med Norrtälje.

Norrtälje kommun har i dag 55 000 invånare men räknar med en befolkningstillväxt till cirka 80 000 invånare de närmaste 30 åren. Av dessa behöver fler kopplas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Norrvattens överkapacitet i sitt vattenreningsverk (Görvälnverket) i kombination med att Norrtäljes egna vattentäkt, sjön Erken, inte ger ett lika bra vatten med upprustningsbehov på vattenverkssidan gjorde att detta projekt till slut blev verklighet.

Lotten föll turligt nog på Tyréns att hjälpa till. Jag har mer eller mindre levt med den här ledningen sen 2010. Till exempel har jag och min kollega Lena Alsheden vandrat hela sträckan till fots fram och tillbaka för att hitta bästa dragningen både ur teknisk men också ekonomisk synvinkel. Ledningen som kan liknas med en stor ”orm” ringlar sig fram i både skogs- och åkermark, bland bebyggelse, genom sjöar och under vägar. Dimensionen är 710 mm i diameter och varje avvinkling och passage av något befintligt har inneburit ett funderande och ett klurande. För att få ett begrepp om vad vi talar om ser ni några bilder från besök i verkligheten när lednigen anlades.

Ledning av Polyeten, ytterdimension 710 mm

Jag går längs svetsade dellängder Norrtäljeledningen, ytterdimension 710 mm (ledningsmaterial polyeten)

Kort paus på "vattenormen"

Kort paus på ”vattenormen”

Det har varit ett roligt och utmanande projekt som täckt in så många olika delar som lärt mig massor under tiden som projektet pågått. Det har funnits gott om tekniska utmaningar, både avseende anläggningen och dess material, anordningar och tryckstegringar. Det har också funnits många mjuka värden i form av samordning mot andra ledningsslag, hinder som arkeologi, tillstånd, samt den ”mänskliga aspekten” som bland annat inneburit att informera och diskutera med olika markägare längs sträckan. Likaså har det varit en utmaning att kalkylera fram investeringsbeloppet. Positivt för projektet blev totalkostnaden betydligt billigare än ursprunglig budget. 430 mkr istället för de budgeterade 500 mkr. Till viss del tar jag och Lena åt oss mig lite av äran för det eftersom varje meter kortare sträcka innebär en besparing och det har vi jobbat hårt för att uppnå.

Därför kändes det riktigt kul att ta en klunk vatten från Mälaren i Norrtälje.

Jag fyller upp flaskan med Mälarvatten från den nya pumpen (skänkt av Norrvatten)nere vid Norrtäljeån (kvarngränd).

Jag fyller upp flaskan med Mälarvatten från den nya pumpen (skänkt av Norrvatten) nere vid Norrtäljeån (Kvarngränd).