När kyrkor utsätts för omgivningspåverkan

Tyréns konservatorer har flera uppdrag för skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i infrastrukturprojekt och i ombyggnadsprojekt. En påtaglig risk för en byggnad är påverkan av vibrationer från närliggande byggverksamhet. De skador som kan uppstå kan ge stora konsekvenser för de mest känsliga kulturhistoriskt värdefulla delarna i en byggnad.

I Nacka kyrka har ett kontrollprogram upprättats för kontroller under byggandet av Nya tunnelbanan. På bilden fotograferar fotograf Thomas Henriksson predikstolen. Konservator Susanne Klemeyer Garzia förbereder koret för högupplöst fotografi i nollägesdokumentationen.

I uppdragen samarbetar vi med vibrationsexperter samt konstruktörer och tillsammans tar vi fram skyddsåtgärder och utformar kontrollprogram som är skräddarsydda efter varje byggnads kulturhistoriska värden, status och känslighet. Vi jobbar idag med fler uppdrag där analys av sårbarhet, skyddsåtgärder och kontroll av vibrationer står i fokus. Det största uppdraget är knutet till Nya tunnelbanan, som passerar nära ett stort antal byggnader med kulturhistoriska värden. Här har vi konservatorer huvudsakligen arbetat med kyrkorna längs bansträckningen. Ett annat uppdrag är Högalidskyrkan, där vi arbetar i samverkan med KFS (Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm) som leder renoveringen av kyrkan. Här är det påverkan av vibrationer från späckning av berg under kyrkan, för att skapa fler rum i källarvåningen, som utreds och kontrolleras.

Vad ingår i de konservatortekniska kontrollerna?

Kontrollerna som görs i kyrkobyggnaderna kallas konservatortekniska kontroller och är komplement till standardiserade vibrationsmätningar och syneförrättningar. Känsliga och kulturhistoriskt värdefulla ytor och byggnadsdelar som till exempel muralt måleri, mosaik och skadad puts dokumenteras med hjälp av högupplöst fotografering och följs upp med bland annat okulära kontroller av referensytor och sprickviddsmätning.

Kontroller av känsliga byggnader med höga kulturhistoriska värden bygger på bedömning av risker i samråd med andra experter och där vi arbetar efter devisen ”better safe than sorry”. I de komplexa bedömningarna kring vibrationspåverkan är vi tacksamma att få samarbeta med specialister på Region Stockholm, konstruktörer på Tyréns och Forcits experter på miljöpåverkan och sprängning.

Bilderna är från Nacka kyrka, Sofia kyrka, Lovö kyrka och Hagalund kyrka som alla är aktuella för konservatortekniska kontroller under 2022.

En enkel form av sprickövervakning är att sätta upp spickvakter som består av gips som appliceras över en spicka. Denna är daterad vilket är en rolig detalj. Men vad betyder datumet?

Spickor som är grova är bra att mäta med skjutmått, vilka ger en noggrannhet på en tiondels milimeter. Platsen man mäter i intervaller måste markeras för att förhindra felkällor.

Här utför Karin Calissendorff en typ av sprickviddsmätning som är den vanligaste och mest frekvent använda, sprickviddsmätnng med USB-mikroskop. Sprickan visas och mäts på datorskärmen.

USB-mikroskopet ger en väldigt bra bild av sprickan och kan även ge annan information. Vad finns det för partiklar i materialet och hur stor är ballasten? Har smuts tagit sig in i sprickan? Vad betyder det?