Lovisa Wassbäck

Miljöutredare

Lovisa Wassbäck arbetar med många olika delar inom avfallsområdet, från att förebygga avfall till att utforma planer och system för att ta hand om avfallet på ett bra sätt. Kunderna är exempelvis kommuner, fastighetsägare och branschorganisationer. Lovisa har mångårig erfarenhet inom avfallsbranschen och är ansvarig för Tyréns avfallssatsning.