En bra hållbarhetsåtgärd för konferenser

Så gick snacket på miljöstrategidagarna

Mina härliga kolleger Matilda Cervenka och Frida Franzén deltog i miljöstrategidagarna 10-11 oktober. När konferensen var slut gick de inte bara vidare i sin liv utan satte sig också och reflekterade över vad som varit intressant och skrev ner det. Vi som inte hade tillfälle att gå får alltså också veta en massa intressanta saker. Sånt är viktigt i en bra kultur. Jag vill också bidra till spridningen av intressant information så jag har sammanställt deras noteringar till våra bloggläsare. Håll till godo!

Slutsatser av dagarna

 • För att lyckas med hållbarhetsarbetet krävs att det integreras med affärsstrategin och att det inte är en separat del som arbetas med vid sidan av
 • Engagemang för hållbarhetsfrågor i företaget kräver att medarbetarna involveras
 • Sätt mål som är relevanta för företaget
 • Det finns teknik/lösningar på plats för att klara många utmaningar såsom klimatförändringar (nå 1,5-gradersmålet), många företag hakar på och ligger i framkant, MEN beteendeförändringar behövs (minska/ändra konsumtionsvanor, resor osv)
  • Så: stort behov av studier/uppdrag där vi tittar på att förändra beteende och incitament
 • Det allmänna strategin inom affärsplanerna var större fokus på hållbarhet med de tre dimensionerna.
  • Den ekologiska, där man belyste klimat och resursåtervinning/resursuttag
  • Den sociala med fokus på leverantörsled, mänskliga rättigheter och arbetsrätt
  • Den ekonomiska där man hade cirkulära modeller som går att driva bärkraftiga företag på.

Svante Axelsson – Fossilfritt Sverige

Inledde miljöstrategidagarna starkt och inspirerande. Budskapet var att vi måste sprida kunskap om möjligheterna istället för att öka medvetenheten om problemen (de flesta har redan bra koll på dessa).

Teknikutvecklingen idag har redan överträffat de förväntningar vi hade för 10 år sen. Fossilfritt Sverige jobbar med färdplaner för fossilfri konkurrenskraft och har fått med sig starka aktörer på marknaden som stålbranschen, gruvindustrin, bygg- och anläggningssektorn mm.

På Fossilfritt Sveriges sida kan alla gå in och skapa sina egna mål för att bli fossilfri genom att exempelvis anta transportutmaningen, tjänstebilutmaningen, solutmaningen eller klimatväxlingen.

Nyamko Sabuni – hållbarhetschef ÅF

Inspirerande talare med budskapet om att göra hållbarhet till en del av affären. Utveckling har också gått från att göra saker mindre dåligt till att göra dem bra. Exempel: istället för att skänka pengar till andra organisationer i kompensation så jobbar företag själva med hållbarhetsfrågor.

Nyamko lyfte ett par utmaningar och möjligheter vi har framför oss:

 1. Populationen – vi har snart 3 miljarder människor i medelklassen som vill konsumera som vi gör idag. Men samtidigt människor som kan bidra till att ställa om till ett hållbart samhälle.
 2. Städerna – idag finns 50 städer med 10 miljoner invånare. Minst en tredjedel av ytorna i staden utgörs av bilvägar och parkeringsytor.
 3. Globala målen – en tydlig och gemensam bild av hur vi vill att världen utvecklas

Mats Ekdahl C2-Management

Pratade om engagemang för miljöarbetet. Resonerade kring varför så många stoppar huvudet i sanden. Han konstaterade att det är ett inbyggt flyktbeteende hos oss människor.

För att få människor att ändra sig och bli engagerade måste fokus flyttas från att arbeta med strukturer till arbeta med kulturer (beteenden, värderingar och attityder).

Workshop om levande ledningssystem med Trivector

Sammanfattat i fyra punkter:

 1. Gör det enkelt
 2. Ha fokus på det viktiga
 3. Bli ständigt bättre
 4. Ha kul

Pratade också mycket om att engagera medarbetare och att identifiera vilka mål som är viktiga och relevanta för den egna verksamheten. Utgå från vilket värde verksamheten vill skapa. Ett ledningssystem ska vara anpassat efter verksamheten hellre än att följa standarden slaviskt. På så sätt är det lättare att hålla det levande.

Flytta fokus från att skambelägga folk för att de gör fel till att inspirera människor till att göra rätt.

Viktigt att ledningen är involverad i arbetet med ledningssystemet. Vilket namnet antyder.

Pauline Göthberg, nationell samordnare, socialt ansvarstagande i offentlig upphandling (Hållbar Upphandling)

Hon redovisade deras gemensamma uppförandekod, efterlevnad genom riskanalyser, åtgärdsplaner och revisioner (kontorsrevisioner och fabriksrevisioner). Olika regioner i Sverige har fokuserat på olika områden (såsom sjukvårdsutrustning, IT, mat osv) och kört ett gemensamt arbetssätt för att öka spårbarhet och kunskap i leverantörsled.

Allmän reflektion

Man pratade hållbarhet och även ”resiliens” i samband med affärsplanerna istället för att som tidigare ha en vägg mellan exempelvis CSR-rapportering och miljöledningssystem. Det är också realiteten – i ett samhälle som måste förändras, där både ekologiska, geologiska och samhälleliga förändringar ständigt sker behöver de företagen som ska överleva vara resilienta – flexibla/motståndskraftiga inför förändring. Det pratades också om vad företagen egentligen erbjuder för tjänster, vad som är kärnan: Jobbar Scania med att göra lastbilar? Jo, men de vill själva hellre säga att de är en del av ”mobilitetslösningar”.

Det fanns (tyvärr) också en risk att man blev sugen på att köpa märkeskläder och fler möbler, så kanske saknades till viss del problematisering kring konsumtion och hur företagen ska möta en framtid där konsumtionsmönstren behöver förändras. Till stor del saknades det också lite tidsperspektiv i de flesta presentationerna: vad vi bör göra på kort tid och vad som är bra i längden. De behöver kanske inte alltid vara helt förenliga.

 

Jag konstaterar att det händer en massa saker som gör att det finns hopp. Beteendeförändringar är säkert svårt i början men bara man vänjer sig så kanske det bara är som det är. Vi lever i en spännande tid. Som jag har skrivit tidigare. Människan har inte tagit sig så här långt för att ge upp. Men jobbet måste göras.