Klimatanpassning-

KLimatanpassning kan handla om att fundera på havsvattenstånd i framtiden. Vilken risk vill man ta?