Naturresurser – När de tar slut är de slut

För snart en månad sedan lanserades skriften Samhällsbyggnad och klimatet på ett välbesökt frukostseminarium. Jag höll där ett kort anförande om naturresurser. Skriften ges ut av vår branschorganisation Svenska teknik- och designföretagen. Vi som skrivit den ingår i hållbarhetsgruppen. Den handlar om att vi i branschen har kunnande och vill bidra till klimatmålen mer än vi gör idag. Det är bråttom med förändringar.

Frågan är så viktig att jag vill säga samma sak som på seminariet även som ett blogginlägg. Samtidigt är en del av informationen så basal att det nästan blir pinsamt. Den tål ändå att upprepas eftersom vi gärna vill glömma grunden för vår överlevnad.

Håll till godo!

Naturresurser – grundkurs

Vi börjar med det basala.

Jordens resurser i form av naturtillgångar ar en ovillkorlig förutsättning for att människan ska överleva och utvecklas.

Vi kan dela in dem i två grupper: begränsade och förnybara naturtillgångar. Begränsade naturtillgångar är till exempel mineraler, arter och livsmiljöer. När de tar slut är de slut. Resurserna kommer inte tillbaka. Förnybara naturtillgångar är sådant som syre, vatten och skog. Om vi inte använder mer än vad som hinner återskapas, förnyas resurserna. Vi litar ofta på att naturen kan återställa sig själv med återväxt, förnyelse och rening. Men det händer inte alltid. Om vi överlastar systemen så kollapsar de vilket mycket väl kan hända lokalt redan nu.

Jämför med ekonomi

Om vi jämför med hur vi agerar med våra privata pengakapital så vet vi att om man tar av sitt kapital minskar det och tar så småningom slut. Ordet ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet och vi är vana att förhålla oss till resonemanget när det gäller privatekonomin. Men det står i tydlig motsats till marknadsekonomins mål om ständig, och helst ökad, tillväxt.

Vår poäng är i den här skriften att vi måste inse att det är nödvändigt att hushålla med naturresurserna på jordklotet. Energi- och resursanvändningen måste bli mycket effektivare än i dag om kommande generationer ska ha något kapital i form av naturresurser kvar.

Vi behöver börja bygga så att vi inte fortsätter att låsa in oss i energikrävande och koldioxidintensiv teknik. Med en sådan inriktning blir det också enklare att utveckla mer hållbara beteendemönster. Allting är inte en kostnad. Klimatåtgärder kan i många fall leda till positiva synergier med andra samhällsmål till exempel när åtgärderna även innebär att vi hushållar med energi och vatten.

Minska avfallet genom förebyggande

Ett konkret exempel på vad man kan göra i vår bransch handlar om minskningen av avfall. Sverige är i ett internationellt perspektiv långt fram vad gäller återvinning. Det som ni ser överst på bilden. Men totalt sett ökar avfallsmängderna ändå. Ökande avfallsmängder är inte energisnålt. Och för att åtgärda det här måste vi arbeta på tidigt stadium så att avfall inte ens uppstår. Att förebygga avfall ar det översta steget i den avfallshierarki som ingår i EU:s avfallsdirektiv.

Förebyggande av avfall handlar egentligen inte alls om avfall utan om att spara på material. Ni ser på bilden den stora skillnaden där det på den nedre bilden krävs mindre material in.

Byggmaterial är billigare än arbetskraft. För att inte byggarbetet ska bli försenat av att byggarbetarna måste vänta på nytt material beställer de ansvariga gärna mer material än vad som faktiskt behövs. Det byggmaterial som blir över blir ofta avfall. Kanske många har renoverat hemma och på slutet stått med en massa material man kört till återvinningen. Man kanske försökte köpa lagom, men förpackningen var för stor och det finns inget system för att lämna tillbaka det överblivna. En massa bra grejer som tillverkats bara för att bli avfall. Om materialen hade känslor skulle de vara väldigt ledsna.

Annat onödigt avfall är också att material kanske blir förstört på plats för att det stod ute i regnet eller någon trampade på det. Ett tredje exempel är att måtten kan vara så att man man måste kapa alla brädor ett antal centimeter och snuttarna blir avfall.

Genom att planera noggrannare tidigt och i alla skeden kan man samtidigt spara pengar genom att kostnaderna för såväl inköp av material som för avfallshantering minskar.

För att göra detta på en byggplats kan man använda kunskapen om förväntat avfall som utgångspunkt för att välja åtgärder. För att minska produktionsrelaterat avfall kan man i projekteringen anpassa till standardmått, måttbeställa eller använda andra byggmetoder.

Team är grejen och det är bara att börja

Det här är ju inte en person som kan lösa utan det krävs ett seriöst arbete där olika discipliner sitter inne på olika typer av kunskap som tillsammans kan bli en jättebra bukett av åtgärder. Och det gäller att börja planeringen i tid.

Att arbeta med förebyggande av avfall är bara att börja med och är oftast lönsamt redan idag medan vi väntar på ekonomiska styrmedel som gör det ännu mer lönsamt. Den som har börjat i tid har ett stort försprång.

Beställ skriften:

Vår skrift kan beställas här (helt gratis): https://www.std.se/fakta-opinion/aktuellt/ny-rapport-samhallsbyggnad-och-klimatet eller hör av er till mig så får ni ett personligt exemplar så länge mitt lager räcker.

Källor till naturresurskapitlet: