stadsplanering_blogg

Vi måste tänka två tankar samtidigt för att planering ska göra skillnad

Vi måste tänka två tankar samtidigt för att planering ska göra skillnad