Systemfel

 • Den andra augusti i år inträffade Earth Over Shoot Day . Det betyder att sedan den andra augusti i år lever vi på resurser (fisk, kött, CO2-utsläpp, skog, betesmark, mark för samhällsutveckling mm) som egentligen skulle ha varit avsatt för nästa år. Det betyder att sedan den andra augusti förbrukar vi över jordens förmåga och lever på kredit, helt utan en plan på hur vi ska betala tillbaka till kommande generationer. Maten du ätit sedan andra augusti i år är alltså mat från nästa års förråd.
 • Sedan 70-talet har mer än hälften av alla jordens arter dött ut på grund av mänsklighetens ohållbara anspråk på naturen.
 • Inom några decennier finns det mer plast än fisk i våra hav.
 • Bröstmjölk, regndroppar och mänskligt blod innehåller i regel alltid farliga kemikalier (REACH, 2004).
 • 62 av världens rikaste personer äger mer än vad hälften av jordens fattigaste gör tillsammans.
 • Fler personer dör av övervikt än av svält.
 • Vi köper saker som har designats med ”planerat åldrande”, det vill säga att de designas med en kortare livslängd än nödvändigt för att vi ska tvingas köpa mer.
 • Barn riskerar sina liv vid utvinning av kobolt som används till bland annat mobilbatterier så att du kan scrolla igenom ditt instagramflöde flera gånger om dagen.
 • Köttkonsumtionen i Sverige är större än någonsin. Mellan 1990-2012 ökade köttkonsumtionen med mer än 40%. Andelen svenskt kött har minskat drastiskt sedan 1980. Samtidigt vet vi att kött är det livsmedel som påverkar miljön och klimatet mest.

Statistik köttkonsumtion i Sverige

Det här är ett mycket, mycket, mycket litet urval av alla de aspekter som skriker ilsket med röda bokstäver: Error!

Det sätt som i princip hela mänskligheten och i princip hela Sverige lever på nu innebär ett gravt systemfel för hela den här planeten.

Vi är helt hänsynslösa med de resurser vi har och problemen är överhängande. Ändå är det så många, jag törs nästan säga majoriteten, som inte gör någonting.

Vi i Sverige gör redan så mycket mer än i andra länder, varför ska vi straffas ytterligare?

Fel. Vi i Sverige gör alldeles för lite i förhållande till hur stor påverkan vi medför.

Att inte äta kött på måndagar är ingen bedrift. Det är snarare ett brott eftersom köttkonsumtionen måste halveras och all köttkonsumtion utöver det är ett frosseri.

Att källsortera dina förpackningar är ingen bedrift. Det är snarare en skyldighet när vi i Sverige konsumerar så sjukt mycket att det skulle gå åt mer än fyra planeter om alla levde som oss.

Att du åker kommunalt till jobbet är ingen bedrift. Det borde snarare vara krav i storstäder där infrastrukturen finns eftersom inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och utsläppen från utrikesresor har dubblerats sedan 1990 .

Problemet med mänskligheten är att vi är för många som gör för lite. Vi lever i ett samhälle som drivs av att vi ska känna oss missnöjda och konsumera mer, i den falska tron om att vi kommer bli lyckliga när vi tjänar mer pengar så att vi kan köpa det vi vill. Som sagt. Vi lever mitt i ett enda stort systemfel.

Systemfel (Bild: Igor Morski)

Jag citerar:

We have bigger houses, but smaller families. More conveniences, but less time. We have more degrees, but less sense. More knowledge, but less judgement. More experts, but more problems. More medicines, but less wellness. We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too seldom, and hate too often. We have learnt how to make a living, but not a life. We have added years to life, but not life to years…

Jag fortsätter med några fler exempel på systemfel. Budskapet ska trots allt inte bara nå ut, utan det ska också nå in.

 • Omkring 925 miljoner människor över hela världen saknar den mat de behöver för att hålla sig friska. Det här innebär att en av sju personer går till sängs hungriga varje kväll medan värdefull jordbruksmark använts för att odla råvaror till dina kläder.
 • Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten medan 7 000 liter har krävts för att göra en enda t-shirt.
 • Klimatförändringar med stigande havstemperaturer, minskat snö-/istäcke och glaciärer, förhöjda havsnivåer, extrema väderförhållanden och försurade hav som följd är en av vår tids största utmaningar medan klädinköp hamnar på fjärde plats när det kommer till att bidra till Sveriges koldioxidutsläpp (efter transporter, mat och boende). För att producera 1 kg bomull krävs exempelvis 15 kg växthusgaser.

Samtidigt i Sverige så slängs mer än hälften av textilerna vi köper varje år i soporna. Samtidigt har jag så mycket kläder att jag måste dela upp dem i en sommargarderob och en vintergarderob för att jag inte har plats för allt och måste ha lådor med kläder på vinden. Samtidigt känner jag att jag inte har något att sätta på mig på morgonen. Samtidigt använder jag säkert bara en tredje del av kläderna jag har.

Därför beslutade jag mig för att mitt nyårslöfte i december kommer att vara att jag inte ska köpa några kläder under hela 2018. Det finns helt enkelt inte ett enda klädesplagg som jag behöver och jag vill inte att min garderob ska vara ett av alla mina systemfel.

Jag förbereder mig redan nu för detta nyårslöfte.

 1. I samband med att jag plockade ner alla vinterkläder gjorde jag en rensning av alla kläder som jag inte vill ha kvar av olika anledningar. Dessa kommer att gå vidare till punkt 3.
 2. De kläder som jag hängde in i garderoben har jag nu hängt med galgen åt fel håll. När jag använt ett plagg ska jag vända galgen åt rätt håll. Detta är för att jag vill se hur många kläder som jag faktiskt inte använder alls trots att jag någon gång köpt dem och därigenom beslutat att det varit värt att ett barn ska få gå törstigt och hungrigt för att jag ska ha just det plagget i min garderob där absolut ingen ser det.
 3. Den 12/12 kommer jag att anordna en klädbytardag här på Tyréns. Det kommer att komma ett separat inlägg om det senare, men förhoppningen där är att folk kan uppdatera sin garderob utan extra påverkan på miljö och klimat. Allt överskott i slutet av dagen ska skänkas till Emmaus.

Så med det sagt, hur många systemfel bidrar du till? Vad kan du ändra?

Jag utmanar dig att inte heller köpa kläder under hela 2018. Antar du utmaningen?

 

Mer än hälften av våra kläder hamnar i soporna