Ofärdiga lösningar från forskning. Kommunikationens sömnpiller?

Kommunikation av pågående forskning är inte lätt. Vad jag vill är att ropa: ”Gå in och läs på Decodes hemsida vad vi håller på med! Det finns finfin information om flera jätteintressanta pågående forskningsinsatser på www.decodeprojektet.se .”

Jaha, säger de som vet. Det skriker alla. Du måste sticka ut för att det ska märkas. Vad är ditt mål med kommunikationen?

– Jag säger: Höja kunskapsnivån! En bättre stadsutveckling! Ge tillbaka hoppet till människor att svåra problem kan lösas!

Jovars men vad blir det konkret? Ni måste formulera ett budskap!

– Ja men vi vet inte exakt vad resultatet blir. Det är ju forskning!

Och så där håller vi på. Jag förstår problemet men hoppas ändå att det finns intresse för detta. Samtidigt är det tillräckligt svårt att nå ut med färdiga lösningar så hur ska det bli med ofärdiga lösningar?

I alla fall så tycker vi inom Decode att en stor utmaning i samhället är den stora inflyttningen till städer samtidigt som befolkningen i småorter minskar. Detta ger både möjligheter och hot som måste hanteras för att åstadkomma hållbara livsmiljöer och undvika mer segregation.

Inom Decode fokuserar vi på processerna och människorna i processerna. Det finns motstridiga önskemål på alla nivåer och inom alla grupper som måste hanteras på bästa sätt. Vi arbetar med att utveckla ett system av flera lösningar och arbetssätt som vi tror hjälper till. Det handlar om hur man bygger upp en ändamålsenlig organisation för att skapa hållbara lösningar, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Och hur man samverkar mellan olika sektorer och tjänstemän och även skapar delaktighet från flera invånare än idag.

Stadsplanering är ett ”wicked problem” som rent definitionsmässigt inte går att hitta en korrekt lösning på (till skillnad från matematiska problem). Men good enough-lösningar är fullt möjliga och de lösningarna kan bli bättre och bättre.

Så gå in och läs! Det finns mycket att kolla på på vår hemsida www.decodeprojektet.se.