IMG_2200

En yta som översvämmas ganska regelbundet men vanligtvis används som promenadstråk