Hållbara Hamburg. Inga kaffekapslar och långt framme i stadsutvecklingen

En glad miljönyhet i DN idag. Hamburgs stad förbjuder användandet av kaffekapslar i de offentliga verksamheterna. Anledningen är att det är mycket förpackning per nyttig produkt. Dessutom är den svår att återvinna när den innehåller flera material som ska skiljas åt innan det kan återvinnas.

Maskiner med kaffekapslar låser dessutom in folk i ett system enligt mig. Om leverantören plötsligt vill sälja nya kaffemaskiner kan man bara upphöra att göra kaffekapslarna till de gamla så måste alla köpa nya maskiner. Då får man hoppas på piratkopior om man nu inte vill köpa en ny maskin.

Hursomhelst är det roligt att just Hamburg tagit detta steg eftersom Miljöavdelningen var dit på studieresa hösten 2015. Vi såg en stad som i flera fall kommit långt i hållbarhetsarbetet.

Resans första studiebesök gick till Hafen City – ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Europa. Planen är att fram till år 2020 bygga cirka 7 000 bostäder för 12 000 boende samt arbetsplatser för cirka 45 000 personer. Genom återanvändning av industrimarken och de gamla hamndockorna utökas Hamburgs innerstads area med 40 %. På så sätt undviker man också att omgivande jordbruksmark tas i anspråk för Hamburgs expansion. Mycket intressant!

Hafen City. Tidvattnet gör att man höjt marknivån en bra bit för att minska översvämningsrisken.

Hafen City. Tidvattnet gör att man höjt marknivån en bra bit för att minska översvämningsrisken.

En yta som översvämmas ganska regelbundet men vanligtvis används som promenadstråk

En yta som översvämmas ganska regelbundet men vanligtvis används som promenadstråk

Lika intressant var också besöket på Energy Hill i Wilhelnsburg där en inledande filmvisning på ett effektfullt och dramatiskt sätt beskrev historien om hur platsen där Energy Hill idag är belägen gick från jordbruksmark till en kulle med 2000 ton toxiskt avfall. Deponin är nu en grön användbar kulle tack vare omfattande och kostsamma åtgärder. Idag anses Energy Hill vara ett paradexempel på förnyelsebara energikällor som en del av IBA Hamburg (International Building Exhibition).

Här är promenadvägen över den oerhört giftiga deponin. Numera tätad så att spridningen stoppas. "The tamed dragon"

Här är promenadvägen över den oerhört giftiga deponin. Numera tätad så att spridningen stoppas. ”The tamed dragon”

Och också lika intressant var Wilhelmsburg med sina innovativa hus. Där fanns:

  • Wälderhaus (skogshuset) en byggnad i hjärtat av Wilhelmsburg med en träfasad där fåglar och insekter kan bosätta sig.
  • Vattenhus: Hus byggda i dagvattenmagasin.
  • Hybridhus: Hus med flera ingångar som enkelt kan anpassas och byggas om till ändamålet, för boende eller kontor. Genom att ha väggar som kan flyttas eller tas bort kan huset anpassas efter vad aktuell hyresgäst vill ha.
  • Och ett alghus, Das Algenhaus. aneler på husets fasad innehåller alger som genom fotosyntes levererar energi till huset. Här finns en kort film om huset
Hus mitt i dagvattnet

Hus mitt i dagvattnet

 

Vill ni läsa mer om Hamburgs hållbarhetsarbete så läs vår studiereserapport. Den finns här reseberättelse Hamburg 2015