IMG_2193

Hafen City. Tidvattnet gör att man höjt marknivån en bra bit för att minska översvämningsrisken.