Så får du strandskyddsdispens

De flesta som försökt bygga på en strandtomt vet att det oftast tar stopp. Orsaken heter strandskydd. Strandskydd finns reglerat i miljöbalkens 7 kapitel.  Men det är inte helt kört. Man kan söka dispens hos Länsstyrelsen eller ansöka om att häva strandskyddet hos kommunen. Oavsett om det är dispens eller hävande så finns det tydligt angivet vilka skäl man får anföra i 7 kap. 18 c-g §§ i miljöbalken. Naturvårdsverket har nyligen gjort en sammanställning av vilka skäl till dispens eller hävande som har fungerat.

Sammanställningen visar att 565 åtgärder medgivits av länsstyrelsen. Det vanligaste angivna skälet för dispens är att området redan tagits i anspråk (208 åtgärder) samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (203 åtgärder).

Sammanställningen visar också att  5033 åtgärder medgivits av kommunen. Den vanligaste åtgärden som fått dispens är byggande av komplementbyggnad/tillbyggnad (1580 åtgärder). Det vanligast angivna särskilda skälet för dispens är att området redan tagits i anspråk (2961 åtgärder).

Slutsats: Du har bäst chans med en tillbyggnad och/eller ange att området redan tagits i anspråk. Det kan även funka om du tillhör den lilla skara som vill bygga något som tillgodoser ett allmänt intresse.