Spårväg i Strasbourg

Källa: Wikipedia

Spårväg i Strasbourg med gräsbeklädnad mot buller.