ordmoln

Resultat från intervjuerna. Ordens storlek är ordnade efter svarsfrekvens. Ordmolnet är skapat på
www.wordle.net.