3D-vy av geofysisk mätdata (IP) som visar på skillnader mellan olika avfallsceller.

3D-vy av geofysisk mätdata (IP) som visar på skillnader mellan olika avfallsceller.

3D-vy av geofysisk mätdata (IP) som visar på skillnader mellan olika avfallsceller.