Att jobba utanför kontoret

Ibland är det av största vikt att lyfta blicken från den allenarådande datorskärmen och få sig lite nytt till livs. Under de senaste två veckorna har jag farit omkring en del, på mässor, seminariedagar och andra aktiviteteter både inom och utom Sverige. Det har varit geoenergidagar i Stockholm, internationella diskussioner kring Risk management i Holland, liftkurs i Jönköping och internationell tågmässa, också den i Jönköping.

De här veckorna har jag inte kunnat lägga en timme debiterbar tid i min tidrapport. Men jag vågar påstå att vi istället har vunnit nya, viktiga kontakter, såväl inom Tyréns som utanför och jag har varit ambassadör för Tyréns i flera viktiga sammanhang. Dessutom har min egen motivation ökat ytterligare och jag har fått nya kunskaper som kommer oss till nytta.

Geoenergidagen i Stockholm
På geoenergidagarna var det först workshop med en hel del branschfolk med givande diskussioner kring geoenergifrågor av allehanda art och i olika gruppkonstellationer. På själva geoenergidagen var såväl branschmänniskor som beställare på plats och lyssnade på en mängd intressanta föredrag. Geoenergi ligger verkligen i tiden och det finns många frågor att diskutera och en hel del tänkvärda och prejudicerande fall hos domstolarna. Läs mer på www.geoenergicentrum.com

Paneldebatt på Geoenergidagen 2013

Paneldebatt på Geoenergidagen 2013

Risk managament i Holland
I Holland diskuterade vi Risk management inom ramen för Tyréns nätverksarbete med tre utländska konsultföretag: Nirás i Danmark, Artelia i Frankrike och Witteveen-Bos i Holland. Nätverket går under namnet SEEN, Strategic European Expertise Network, och ska främja samarbete över gränserna genom att möten inom vissa expertgrupper hålls kontinuerligt och specifika frågor diskuteras. Mötena ska ge en förståelse för hur man arbetar i andra länder och även inspiration för hur problem och tekniska frågeställningar hanteras och löses på olika håll och inom olika kulturer. Ett sådant här nätverk är mycket värt nu när vi allt mer närmar oss en europeisk marknad och där många europeiska aktörer söker sig in på vår svenska marknad.

Järnvägsmässan i Jönköping
Nordic Rail, som den internationella tågmässan heter, hade inte så mycket med geoenergi, eller övriga geo/berg-frågor, i sig att göra men Tyréns visade upp sin breda kompetens i en attraktiv och tillgänglig monter. Vi hade förstås våra  kunniga medarbetare inom järnväg på plats som såg till att hålla järnvägsdiskussionerna på rätt nivå. En lyckad satsning som intresserade många var Tyréns koncept för drift och underhåll – BESTyr.

Tyréns på Nordic Rail

Tyréns på Nordic Rail

Det stora dragplåstret var annars den proffsiga baristan vi hade på plats – att servera fräscht kaffe visade sig vara mycket populärt och uppskattat. Liksom flera av våra konkurrenter hade vi VirtualReality som tema men bara Tyréns hade 3D-glasögon och egen framtagen demofilm. Att som beställare få flyga omkring i den virtuella världen och kunna se hur ett projekt tar form säger 1000 gånger mer än både ord och en platt ritning. Vi är framtiden i hasorna!

IMG_8654

Barista i Tyréns monter

Virtual Reality på riktigt!

Virtual Reality på riktigt!

Och så liftkursen…
Men liftkursen då, undrar ni kanske om ni orkat läsa så här långt? Jo, liftkursen var just en kurs i att hantera och manövrera liftar. När vi som arbetar med drift och underhåll  är ute och besiktigar till exempel tunnlar behöver vi kunna komma upp i taket och då behövs en lift. För att kunna framföra liften på ett säkert sätt behöver man gå en kurs. Nu är jag certifierad att köra både saxlift och bomlift, så hör gärna av er om ni behöver mina tjänster.