Pia Hansson

Berggrundsgeolog, PhD Geology

Pia Hansson är Fil. Dr i Geologi och har berggrunden som sitt specialområde. Pia har varit anställd på Tyréns sedan 2008 och under tiden på Tyréns har hon arbetat med varierade uppdrag, både i fält och inne på kontoret, som handläggare, teknikansvarig, uppdragsansvarig och med ansvar för specifika områden och produkter i stora projekt. Sedan september 2015 ansvarar Pia för Tyréns Geoteknikavdelning i Skåne.