Konferens inom geoenergi

GeoenergidagenloggaDen 4:e oktober ordnar Svenskt Geoenergicentrum Geoenergidagen som är tänkt att vara ett forum för information och kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör geoenergi. Konferensdagen belyser hela processen kring geoenergiprojekt, från juridiska, ekonomiska och miljömässiga överväganden inför en upphandling, genom upphandlings-, design- och genomförandefaserna till drift och uppföljning. Dagen avslutas med en debatt kring geoenergin i det uthålliga samhället. Geoenergidagen hålls på Clarion Arlanda Airport.

Dagen innan, den 3:e oktober, får vi som är i branschen delta i en workshop där en mängd olika frågor rörande t.ex. förundersökningar och uppförande av anläggningar kommer att diskuteras.

Från Tyréns är vi tre personer som är med på workshopen och fyra personer som är med på stora konferensdagen och så har vi dessutom en Tyrénsmonter i utställningen. Det ska bli spännande att se vad denna dagen har att ge oss. Jag återkommer efter konferensen, förhoppningsvis med massor av ny och spännande information.