Hur går det med geoenergi, förnybar energi och hållbart resurstänkande?

Förra veckan (v 26) var det EU Sustainable Energy Week, 2013. Vad innebär det? Jo, EU Sustainable Energy Week (EUSEW) ska visa företag, politiker och allmänhet att hållbar teknik är varaktig, kostnadseffektiv och miljövänlig. Det kan handla om det senaste inom energiteknik och energieffektivisering, policyfrågor och praxis.

Parallellt med konferensen i Bryssel ägde mer än 100 engagerande evenemang rum i just Bryssel. Tillsammans med runt ytterligare 1000 evenemang som anordnades lokalt i hela unionen, fanns det gott om tillfälle att diskutera att engagera sig i energifrågorna. Med utställningar, allmänna workshops och guidade turer syftar Energiveckan till att marknadsföra fördelarna med energieffektivitet och förnybara energikällor i ett lättillgängligt, interaktivt sätt till allmänheten, intressenter och media.

I Skåne inleddes veckan av Wanås Konst (på Wanås slott) och de invigde samtidigt sin nya deli, som fokuserar på närproducerat, ekologiskt mathantverk. Onsdagen 26 juni fortsatte veckan på Hovdala slott utanför Hässleholm, där temat var odling i stadsmiljö. Dessutom var TV-kocken Tareq Taylor på plats och berättade om hållbar mat.

Den här veckan är det Almedalsveckan och Johan Barth från Geotec och Signhild Gehlin från Svenskt Geoenergicentrum har bjudit in till en paneldebatt om ful-el. Läs hur det gick här 

 

Och hur är det nu med geoenergidelen på Tyréns?

Tyréns geoenergidag som hölls den 26/5 var väldigt uppskattad men, utan att låta allt för negativ, har det fortsatta visade intresset varit ganska lågt från fastighetssektorns sida. Är det så att man fortfarande är rädd för att investera i geoenergi? Tror man kanske att tillståndsprocessen är krånglig, tidskrävande och kostsam? Har man från kommunernas sida fått höra att fjärrvärme är den bästa tekniken för hållbar energi? Vari ligger trögheten, eller är det bara en upplevd känsla som inte är förankrad i verkligheten?

Jag hoppas, och tror, att geoenergi är på fortsatt frammarsch. Och trots den upplevda trögheten kommer fler och fler efterfråga denna ypperliga energikälla som kan kombineras med andra energikällor och som kan varieras på allahanda sätt för att varje anläggning ska bli unik i sitt utförande för bästa energilösning för just det specifika ändamålet.

På Tyréns har vi satt ihop en grupp som fördjupar sig i klimatet i gamla byggnader. Den kompetenta gruppen består av byggnadsantikvarier, klimatexperter inom fukt och energi, installatörer och geologer och tillsammans ser vi på helheten vad gäller gamla byggnaders krav och förutsättningar för att få en hållbar energi- och klimatlösning. Vi som sitter med i gruppen känner oss oerhört engagerade i frågan och hoppas få med oss ägare/förvaltare av gamla byggnader så vi har en öppen diskussion gällande varje objekts optimala lösning. Mer om detta framöver!

Ha nu en riktigt trevlig sommar med massor av solenergi som värmer kropp, själ och våra geoenergilager…

Picture 099