Fortsatt aktivitet inom geoenergiområdet

Aktuell borrning i Malmö. Foto: Skånska Energi

Jaha, efter en tids frånvaro från bloggen är jag tillbaka igen. Det fortsätter att hända saker på geoenergifronten. Jag får nästan känslan av att ALLA vill vara med och visa att man nu vet vad geoenergi är och att det ses som ett kraftfullt energislag. Och så ska det ju vara! Som axplock ur senaste tidskrifterna i ämnet läser jag följande rubriker:

Geoenergi i fastighet på Avenyn i Göteborg

Nynäshamn överväger geoenergi

Geoenergi till Lunds badhus

Värme och kyla med geoenergi i Linköpings bibliotek

Branschorganisationen Geotec startar kompetenscentrum inom geoenergi

Forskning och utveckling går ständigt framåt

Till detta ser vi själva, som relativt nya på marknaden, att anbudsförfrågningar ramlar in både vad gäller rena geoenergiuppdrag men även för projekt i tidiga skeden där man efterfrågar kompetens för projektering av geoenergianläggningar som led i projektets gröna tänk. Det finns, och kommer finnas, fler geoenergianläggningar i vår omgivning än vad vi är, och kommer att vara, medvetna om. Hur många energislag kan skryta med det – att finnas men inte märkas?

För egen del hade jag kontakt, senast idag, med en av våra beställare som är lyriskt glad över sin anläggning, speciellt nu efter den kalla vintern och ändå med ”all-time-low” energikostnad. Det är just detta budskap vi vill ska nå ut till alla som fortfarande undrar om geoenergi verkligen är något att investera i.

Kollektorslangar. Foto: HP-Borrningar

Den 23 maj är det dags för en marknadsdag gällande geoenergi på Tyrénskontoret i Malmö. Under dagen, som egentligen är en förmiddag (8.30-12), hålls presentationer i ämnet av Tyréns, Sweco, Geotec, Skånska Energi och HP-Borrningar. Samtliga våra kunder i Syd är inbjudna och vi hoppas förstås på många deltagare. Är Du intresserad? Anmälan sker till seminarium.malmo@tyrens.se, senast 17/5.