Geoenergi – en förnybar naturresurs

De flesta känner till geoenergi i form av bergvärme – ett borrhål i villaträdgården från vilken man via en värmepump tar ut värme för att värma upp sin villa. En geoenergianläggning kan dock utformas på många andra sätt men samtliga kännetecknas av relativt grunda (max ca 250 m) värmeuttag från jord eller berg. 

Geoenergi är en förnybar naturresurs och är egentligen solenergi som lagrats i marken eller berggrunden. När den utvinns alstras ingen som helst koldioxid. Den enda koldioxid som bildas från en driftsatt geoenergianläggning kommer från elen som driver värmepumpen. Geoenergi förväxlas ibland med geotermi men när man pratar om geotermi är det mycket högre temperaturer som kan utvinnas, oftast från mycket stora djup eller från geologiskt aktiva områden som t.ex. Island.

Borrning för bergvärme

En geoenergianläggning kännetecknas av en relativt hög investering – men låg driftkostnad. När anläggningen är på plats är det enda man betalar för den el som krävs för att driva värmepumpen. Själva geoenergin är gratis. En storskalig geoenergianläggning återbetalar sig på 3-9 år, beroende på vad den ersätter.

Vad gör Tyréns inom geoenergi?

På Tyréns har vi under ett par års tid haft igång ett utvecklingsprojekt inom geoenergi för att uppdatera oss vad gäller marknaden i stort och övrig kompetens på marknaden. Vi har även köpt in och lärt oss använda erforderliga programvaror för anläggningsdimensionering. Nu kan vi dimensionera både undermarksanläggning och ovanmarksanläggning, vilket gör att vi kan presentera en helhetslösning för kunden. Utvecklingsprojektet avslutas i början på året (2013) med en rapport för internt bruk.

I och med projektavslutet är vi nu redo att sjösätta detta kompetensområde på Tyréns och vi är i full gång med att hålla interna informationsseminarier på olika Tyrénskontor. Luleå och Göteborg var först ut under hösten 2012 och närmast i tur står Stockholm, Kristianstad, Helsingborg och Malmö.

För våra potentiella kunder planerar vi att under våren ha några externa marknadsaktiviteter. Tycker du att det vore något för just ditt företag, för din bostadsrättsförening eller för någon annan i din närhet som bör få veta mer om geoenergi så hör gärna av dig till mig. Det kan vara bra att hålla i minnet att geoenergi är ett konkurrenskraftigt alternativ nästan överallt och framför allt inom områden där fjärrvärme ännu inte är utbyggt. 

Tyréns skarpa uppdrag har redan haft en stor bredd, från kyrkor som vill byta ut sina kostsamma olje- eller eluppvärmda byggnader till en stor hotell- och badanläggning där vi har varit med under det allra tidigaste projekteringskedet. 

Kollektorslang i borrhål för bergvärme.

Kollektorslang i borrhål för bergvärme.

Ja, fördelarna med geoenergi är många och möjligheterna att utvinna frikyla samt titta på kombinationer med t.ex. solenergi ökar anpassningsmöjligheterna till kundens individuella behov. Geoenergi har funnit på marknaden under ett antal decennier nu men intresset, kunskapen och möjligheterna fortsätter att öka, vilket gör att detta är en oerhört spännande bransch att ge sig in i. 

Håll ögonen öppna för rapporter om våra kommande aktiviteter.

Läs mer om geoenergi här.