Dags för ordning och reda under markytan

Några lösryckta repliker från ett arbetsmöte i ett större vägprojekt.

Den där broskissen är inte den allra senaste versionen, och läget för bron har förskjutits en aning norrut.

– Vi ändrade väglinjen tidigare i veckan och vi har inte hunnit synka den med geopunkterna.

– Jag fick resultaten från geolabbet på mail i morse och har dem i datorn, men det trådlösa nätverket är så långsamt så jag får inte fram dem just nu.

– Sonderingarna som gjordes för Arbetsplanen ligger i det gamla koordinatsystemet och stämmer inte med grundkartan som ligger i Sweref.

– Vi har bara jordartskartan i 50 000-del, på papper, och det är inte samma som Plankartan.

– Jag har inte hunnit plotta de senaste månadernas grundvattennivåer men jag har dem här i pärmen.

3D-visualisering av borrkärnor och bergnivå, Helsingborg

3D-visualisering av borrkärnor och bergnivå, Helsingborg

Ok, alla dessa kommentarer kanske inte fälldes vid ett och samma möte och visst erkänner jag ett visst raljerande, men icke desto mindre, det är inte sällan olika typer av geoinformation är dåligt synkad och svår att jämföra. Jag har en helt annan vision om hur hantering och kontroll av all georelaterad information, dvs hur det ser ut under markytan, skulle kunna fungera. Fel. Hur det kommer att fungera.

All geoteknisk information – kartor, hållfastheter, kornstorlekar, jordarter, grundvattennivåer etc ska förstås finnas i en 3D-modell som man i datorn eller i 3D-labbet kan åka runt i, givetvis med stereoglasögonen på så att man får känslan av att krypa runt som en mask nere i den miljö där den nya tunneln ska byggas. Prototyper till sådana modeller finns, se figur, och har visat sig vara fantastiska för att tolka geoförhållandena. Bara att i vänsterkanten tända och släcka den information man för tillfället vill kolla på.

Tyréns tar nu detta verktyg vidare till en fulländad nivå genom projektet TRUST, ett stort FoU-projekt tillsammans bla med KTH, Jord- och Bergmekanik. Vi ska under 2013-2016 utveckla en omfattande geotabas med 3D-visualisering. I mars sätter vi upp en egen TRUST-web. Håll ögonen öppna för den.

Till dess föreslår jag att du tittar in på vårt nyligen avslutade MaLaGa-projekt där just teknik för visualisering av deponier i 3D framgångsrikt har utvecklats.