Maximilian Bengtsson

Vad är en elbil, och vad händer med laddinfrastrukturen?

Laddinfrastruktur och elbilar har blommat upp som en ny trend i Sverige när klimatomställningen fått högre prioritet över åren. För att nå klimatmålen i Sverige krävs en omprioritering av trafiken. Enligt politiken är detta endast möjligt genom att ersätta bensin- och dieselbilar med elbilar. Att Sveriges befolkning ska börja köra elbilar istället för traditionella bensin- eller dieselbilar ligger högt på listan politiskt. Det är också oklart hur detta ska fungera för privatpersoner. Elbilar ställer om en hel del av den vana som finns i traditionella fordon. Det krävs mer planering av sina längre resor, fordonet är dyrare men har billigare drivmedel, tar längre tid att ladda och inte minst har räckvidden inte varit lika stor som för fossilbilar.

Laddning i hemmet

För att alla människor som är i behov av en bil ska kunna gå mot eldrivet krävs en laddinfrastruktur som än inte är fullt utbyggd. Detta gör att det kommer upp laddstolpar lite här och där över tid och jag tror ingen som bor i Sveriges större städer missat att det helt plötsligt uppstår stolpar på gatorna. Laddinfrastrukturen är en viktig pusselbit för att våga köpa en elbil, man behöver ju ladda när bilen får slut på el. Den största fördelen med en elbil saknas dock i stora delar av Sverige. Pusselbiten som gör det lättare att äga ett eldrivet fordon än en fossilbil, nämligen att bilen alltid kommer vara fulladdad när man åker hemifrån. Många hem i Sverige idag saknar laddmöjligheter eller har för få laddmöjligheter. Av de som äger en elbil laddar den större majoriteten endast bilen hemma.

Det finns idag flera initiativ från bland annat Naturvårdsverket som riktar sig till privatpersoner i villa eller radhus där man kan ansöka för att få finansiering för att installera laddare till elbil i hemmet. För flerbostadshus är det dock svårare eftersom det behöver dels investeras i flera laddare och delvis behövs beslut i bostadsrättsföreningar eller förvaltare till hyreslägenheter. För dessa beslut och investeringar tar det både tid att samla ihop pengar till och tid att beslutas om, tid som inte finns eftersom förändringen behöver ske nu.

Vad är en elbil?

En elbil är ett fordon som drivs delvis eller enbart på el som drivmedel. Den trend av statistik på försäljningar visar att fordon som enbart drivs på el snabbt tar över marknaden. Fordon som enbart laddas med el är idag det populäraste fordonet enligt elbilsstatistik.nu. Detta trots att regeringen tog bort bonussystemet som legat vid köp av elbil. Med det sagt finns fortsatt fler bensin, diesel och laddhybrider ute på vägarna idag men trenden visar ett skifte till fler elbilar.

För att en elbil ska vara både en säker investering och kunna ersätta fossilbilen krävs delvis batterier som möjliggör för längre körning. För att kunna vara säker på att bilen inte får slut på el krävs också en laddinfrastruktur som gör att man känner sig trygg att kunna ladda när batteriet börjar ta slut. Trots den positiva trenden mot eldrivet är idag räckvidden och möjlighet till laddning den största anledningen till att privatpersoner väljer bort elbilen om man bortser från prislappen. Prislappen gör samtidigt att de socioekonomiskt svaga grupperna helt enkelt inte har kapital att kunna investera i en elbil. Denna problematik är som störst ute på landsbygden eller i de mindre orterna i Sverige där det både saknas bra laddinfrastruktur och samtidigt inte finns ekonomiska medel för investeringar.

Laddinfrastrukturen i Sverige

För att råda bot på ett av problemen, nämligen laddinfrastrukturen, har hela landet haft utbyggnaden av laddplatser som en högt prioriterad punkt sedan ett par år tillbaka. Det är uppenbart att landet idag inte byggt ut laddplatserna i den utsträckning som försäljningen av eldrivna fordon ökat. Idag byggs det ungefär 60 laddstolpar per vecka i Europa och för att nå upp till efterfrågan skulle vi behöva bygga ungefär 10 gånger så många laddstolpar per vecka, cirka 600.

Det går alltså för långsamt för att nå upp till klimatmålen för 2030 där utsläppen ska halveras. Det kan dock konstateras att för varje månad som går så går utbyggnaden också snabbare. Värt att notera är även att det inte byggs ut jämt över Europa om man vill åka på längre resa. Redan idag kan vi se köer på de mest attraktiva laddplatserna längs de stora vägarna i Sverige. Politiken kring laddinfrastruktur börjar röra på sig både i Sverige och Europa med nya beslut om fossilfria transporter. Ett exempel är EU som för någon månad sedan beslutade om att försäljningen av nya diesel- och bensinbilar ska upphöra.

Fördelar

Som privatperson finns trots detta en rad fördelar med att äga en elbil. Faktum är att majoriteten av de resor som sker med elbil idag inte kräver laddning mellan hem och arbete. Sällan behövs ens laddning vid arbetsplatsen. En fulladdad elbil skulle i ett normalläge kunna köra mellan Göteborg och Stockholm på en laddning. De resor till och från jobbet som är under 20 mil enkel resa kan alltså köras på en laddning. Varför är då räckvidden och laddinfrastrukturen ett sådant hinder? Mycket kan besvaras i osäkerheten som förare. Ovissheten i att inte veta om det går att hitta en laddplats när man kör för långt skapar en otrygghet. Även de som inte har laddare i hemmet behöver kunna säkerställa att det finns laddare vid behov.

Redan i 2022 har många regler och lagar förändrats för att kommuner ska kunna bygga ut laddstolpar i större utsträckning. Som exempel har kommuner under en lång tid inte fått sälja el då det ansetts vara en vinstdrivande process och går därför emot kommunallagen om att sälja el. Detta har nu setts över och man har kunnat påvisa att kommuner får och dessutom bör sälja el när det gäller laddinfrastruktur.

Nackdelar

Nu har jag pratat om många fördelar med elbilen, men vad är då nackdelarna? Elbilen kan ses både som en miljöinvestering och en osynlig miljöbov. Utöver detta är en av de större nackdelarna med en elbil, enligt mig, är elbilens påverkan på trafiken. En elbil släpper inte ut några lokala utsläpp, alltså utsläpp från själva bilen, vilket är bra men det betyder inte att den är utsläppsfri. Ett batteri kräver ädelmetaller som litium som normalt utvinns utanför Europa i till exempel Sydamerika. Under en livscykel har alltså en elbil utsläpp där den inte används. Även elen som laddar bilen behöver inte alltid vara miljövänlig då det beror på var elen kommer ifrån. Därav kallar jag elbilen för en osynlig miljöbov. Ur ett långsiktigt perspektiv kan däremot elbilen ses som ett klimatsmart alternativ.

Den viktigaste nackdelen som inte alls är osynlig är elbilens påverkan på trafiken. Med elbilens framfart kommer trafiken som finns i Sverige bara att öka, vilket kommer resultera i fler köer på vägarna. Jag tror alla som jobbar med trafik förstår att elbilen kommer med en hel del problem för både det sociala livet och fysisk aktivitet. Hur detta kommer påverka exakt vet ingen för vi kan inte se in i framtiden men att fler kommer välja bilen om den anses miljövänlig är svår att förneka. Att fler väljer bilen bidrar till fler köer, och detta framtidsscenario skrämmer mig. För mig är elbilen och laddinfrastrukturen bara en pusselbit i ett system och att förlita sig på att elektrifieringen ska lösa världens transportproblem tycker jag är naivt. Elbilen är bättre än fossilbilen men lösningen på problemet i stort är alltid färre bilar. Ju färre desto bättre!