Maximilian Bengtsson

Samhällsplanerare
maximilian.bengtsson@tyrens.se

Samhällsplaneraren Maximilian Bengtsson har i över 5 år arbetat med trafiksäkerhet, laddinfrastruktur och social hållbarhet i både Sverige och internationellt. Maximilians intresse har alltid legat i människors beteenden främst i trafiken och hur staden kan på bästa sätt inkludera alla människor.