VR som designverktyg tidigt i ett byggprojekt

VR som designverktyg tidigt i ett byggprojekt

Tyréns fick förtroendet av Härnösands kommun att ta fram en VR-modell över Kornsvedjan, ett boende med inriktning mot socialpsykiatri. Syftet är att redan i designstadiet kunna fatta viktiga beslut som både spar pengar och ökar livskvalitén och förbättrar arbetsmiljön.

Boendet kommer att ha 23 lägenheter i tre olika avdelningar och blir ett toppmodernt boende som är helt anpassat för de behov som den specifika målgruppen har. Personalen som jobbar där inom funktionsstöd har varit med hela vägen och tack vare VR-tekniken fått en bättre helhetsbild och på så sätt enklare kunnat komma med konkreta synpunkter och önskemål i rätt tid. Den fysiska miljön är oerhört viktig i en sådan här verksamhet. Flertalet av dom som ska bo där  är känsliga för färger, storlek på utrymmen, samt övrig utformning av boendet. VR-tekniken kan användas som hjälpmedel för fler än personalen. Exempelvis brukare som behöver en minutiös förberedelse för att klara av den förändring som en flytt innebär. Där har VR-tekniken en stor fördel då den är mobil och kan tas med  i brukarens hemmiljö, där hen i god tid får vänja sig vid den nya miljön.

I en intervju från en webbaserad artikel säger sjuksköterskan Bibi-Ann Berggren:

Det var häftigt. Jag har sett ritningarna tidigare, men det är en helt annan känsla att gå runt så här. Man får andra perspektiv och förstår mer på riktigt hur det blir.

Eric Liljeström, enhetschef för lokalförsörjningsenheten fortsätter:

Nästa gång ska vi absolut använda VR-tekniken så tidigt som möjligt. Det kommer att ge oss ännu bättre input.

Andra skräddarsydda VR-lösningar var ett fysiskt VR-golv Elite VR floor som VR-studion Technichus tillhandahöll, där Tyréns integrerade tillverkarens SDK med Tyréns system Tyrengine för att fritt kunna gå omkring fysiskt i VR modellen. Syftet är att öka närvarokänslan och realismen än mer. VR-tekniken har stort användningsområde och ger en mängd fördelar till ett projekt så som en mer konkret bild och förståelse för det fysiska rummet. Fysiska dimensioner upplevs naturligt i VR på samma sätt som i verkligheten och mycket mer holistiskt än när du bara tittar på en datorskärm, eller en traditionell ritning eller bild i 2D.

VR som designverktyg hos Tyréns

Är du nyfiken på att implementera VR i ditt projekt, eller vill du bara veta mer om vilka synergier och fördelar VR för med sig. Tveka inte att kontakta någon av oss i visualiseringsteamet på Tyréns.

Felix.magnusson@tyrens.se

Anders.t.nilsson@tyrens.se