Se ditt projekt växa fram i en visuell modell

Med Visuell 4D kan du se ett byggnadsprojekt växa fram över tid. Visuell 4D är ett innovationsprojekt på Tyréns där slutmålet är en webbaserad viewer där 3D-modellen växer fram när användaren drar i tidslinjen. Lösningen gör det enklare att skapa samförstånd inom projekt och hjälper i kommunikationen mot tredje part. Visuell 4D är helt enkelt en lättanvänd och tydlig visualisering av vad som byggs när.

Visionen för innovationsprojektet Visuell 4D är att oavsett ett byggprojekts skede, typ av underlag eller kunskapsnivå kunna skapa en visuell byggordning i en lättillgänglig viewer. Med en visuell version av en tidplan eller produktionstidplan skapar man samsyn inom projektet samt kan kommunicera tänkt byggordning till allmänheten och angränsande projekt.

Visuell 4D är både produkt- och tjänsteerbjudande i ett – vi har kunskapen, verktyget och lösningen som gör att det enda användaren behöver göra är att klicka igång modellen. Det innebär att projektet inte behöver en egen resurs för själva utförandet – vilket andra programvaror ofta kräver. Leveransen sker till ett webbaserat gränssnitt vilket tillgängliggör modellen till samtliga projektmedlemmar med en internetuppkoppling. Med abonnemangserbjudandet får man en förutsägbar investestering och man vet vad man kan förvänta sig av produkten. Behoven ser vi finns exempelvis inom tidiga skisskeden, etapplanering, produktionsplanering och APD.

Vi behöver dig! En viktig del i vårt innoverande är att få återkoppling från verkligheten. Vi söker därmed samarbetsprojekt och pratar gärna om potential och behov i just ditt projekt eller organisation.

Stämmer behovsbilden in på ditt projekt eller är du bara nyfiken? Tveka inte att ta kontakt med någon av oss!

anna.linder@tyrens.se | felix.magnusson@tyrens.se | fredrik.stenstrom@tyrens.se