APD i 4D – En tidsresa som visualiseras i TyrEngine

 

APD – En pedagogiskt metod att visa komplexa scenarion

Arbetsplatsdispositionsplan i 4D eller den mer rimliga förkortningen APD-plan i 4D är en film/bild/dokument/objekt/modell där ett projektområde visualiseras. Det blir som en berättelse som kronologiskt beskriver hela projektet. Den kan innehålla allt från utbredningen av byggnadsstängsel till dragning av tillfälliga el-kablar till temporära parkeringsplatser. 4D innebär även att allt är kopplat till olika tidsperioder så bara det som är aktuellt/faktiskt finns visas för varje given dag/timme/minut.

Här är en TyrEngine-version av en APD-plan i 4D

 

 

 

Applicerat tillvägagångssätt

Vi har ju gjort detta i ett projekt uppe i Gällivare kommun där samhället Malmberget håller på att flyttas och till följd av detta investeras det i många stora byggnadsprojekt i Gällivare centrum. Tyréns har på beställning av Gällivare Kommun gjort en APD-plan i form av en informationsfilm för att visa allmänheten vad, vart och när allt byggande kommer ske.

Denna APD-plan är skapad i TyrEngine och levereras i 2 olika varianter; dels som en interaktiv TyrEngine-modell och dels som en informationsfilm. Skillnaden mellan dessa två varianter är interaktiviteten, där TyrEngine-modellen ger dig valet att antingen trycka Play och passivt se filmen eller själv styra filmkameran samtidigt som filmen utspelar sig. Du kan alltså själv fritt navigera omkring i Gällivare centrum och se hur alla projekt fortlöper.

Här är en den informationsfilm som levererats till Gällivare kommun:

Läs mer

Epic Games bloggar om Tyréns visualiseringsverktyg TyrEngine och projektet i Gällivare på unrealengine.com >>