Bildbomb 2018

Visualiseringsgänget i Umeå avrundar detta året med ett gäng bilder från olika projekt där vi varit inblandade. Leveransformen för dessa projekt är en röra av filmer, bilder, VR-modeller och 3D-modeller men alla projekten har sitt ursprung i TyrEngine. Samtliga bilder är även renderade i TyrEngine.

God jul och gott nytt år 🙂

Vi har byggt nya och fyllt på våra existerande storskaliga modeller

Maja Beskowskolan i Umeå. Tyréns har arbetat fram en total ombyggnation av mark- och landskapsmodellen.

Maja Beskowskolan i Umeå. Tyréns har arbetat fram en total ombyggnation av mark- och landskapsmodellen.

Maja Beskowskolan i Umeå. Tyréns har arbetat fram en total ombyggnation av mark- och landskapsmodellen.

Maja Beskowskolan i Umeå. Tyréns har arbetat fram en total ombyggnation av mark- och landskapsmodellen.

Maja Beskowskolan i Umeå. Tyréns har arbetat fram en total ombyggnation av mark- och landskapsmodellen.

Vi har utökat innehållet i vår modell av Gällivare kommun med pågående och kommande projekt.

 

Vi har utökat innehållet i vår modell av Gällivare kommun med pågående och kommande projekt.

Vi har utökat innehållet i vår modell av Gällivare kommun med pågående och kommande projekt.

Vi har utökat innehållet i vår modell av Gällivare kommun med pågående och kommande projekt.

Vi har varit på mässor

Rendering av en tandvårdscentral i Västerbottens läns landsting regi. Modellen användes för att kunna visa upp denna speciella tandvårdscentral på mässan SweDental 2018.

Rendering av en tandvårdscentral i Västerbottens läns landsting regi. Modellen användes för att kunna visa upp denna speciella tandvårdscentral på mässan SweDental 2018.

Modellen i skarpt läge med VR-utrustning under SweDental 2018.

Modellen i skarpt läge med VR-utrustning under SweDental 2018.

Vi skapade Tyréns VR-modell till VA-mässan 2018 i Jönköping.

Vi skapade Tyréns VR-modell till VA-mässan 2018 i Jönköping.

Vi har skapat inomhusmiljöer

Rendering av inomhusmiljö i ett Attefallshus.

Rendering av inomhusmiljö i ett Attefallshus.

Rendering av inomhusmiljö i ett Attefallshus.

En simulering av ett rökfyllt bergrum.

 

Vi har återbesökt gamla modeller

En ny rendering av järnvägssträckningen Jakobshyttan-Degerön.

En ny rendering av järnvägssträckningen Jakobshyttan-Degerön.

En ny rendering av järnvägssträckningen Norrbotniabanan som blev aktuell igen då spaden sattes i marken under 2018.

En ny rendering av järnvägssträckningen Norrbotniabanan som blev aktuell igen då spaden sattes i marken under 2018.

En ny rendering av Sundsvalls-modellen som blev aktuell igen för utökade samråd.

En ny rendering av Sundsvalls-modellen som blev aktuell igen för utökade samråd.