3D-bild av ett kommande exploateringsområde mellan skog och villaområde.

Drönare som mät- och visualiseringsverktyg

Drönare ska ju lösa hälften av framtidens problem. De ska leverera varor hem till våra dörrar, livrädda dig ute på havet och ta selfies åt dig.

På Tyréns använder vi drönare för bland annat datainsamling och mätning. Men varför skriver jag om detta i Visualiseringsbloggen? Jo, för att jag är en av Tyréns drönarpiloter och även vi använder drönare till våra visualiseringar. Vi använder till exempel drönardata för att lyfta in omgivande bostadsområden och befintlig terräng i projekt. Ifall du känner att du vill ha en teknisk genomgång av hur vi jobbar med drönare kan du kolla mitt tidigare inlägg: Drönare och fotogrammetri.

Referensprojekt: Holmsund

3D-bild av ett kommande exploateringsområde mellan skog och villaområde.

TyrEngine-modellen av Holmsund som användes vid samråd.

I Holmsund (ett samhälle utanför Umeå) ska ny mark i närheten av ett befintligt villaområde exploateras. Delar av området är idag skog som ligger i direkt anslutning till villaområdet och det är därav många åsikter från befintliga villaägare att ta hänsyn till. Här har vi skapat en visualisering i TyrEngine vilken användes som kommunikationsplattform vid samrådet samt att vi levererat bild och film.

Arbetsprocessen

Vi har mätt in området och stödpunkter för efterberäkningen av flygningen på traditionellt vis med GPS och sedan drönarfotograferat området för att samla in data till fotogrammetrin. Bilderna, GPS- och IMU-informationen (plats och kamera vinkel) från drönaren kombineras med det inmätta datat och utifrån detta grundarbete körs den fotogrammetriska processen. Resultatet blev en terrängmodell inklusive befintliga byggnader. Därefter 3D-modelleras detaljplanen upp och sammanfogas med terrängmodellen vilket skapar en geografiskt korrekt visualisering som presenteras i TyrEngine.

Bild på vattentorn i persktiv med skog och villaområde i bakgrunden.

För att få bättre geometri på ikoniska byggnader, t.ex. vattentorn, behövs de ibland fotograferas från närmare avstånd och med andra vinklar än rakt uppifrån.

Samrådet

Under samrådet kom TyrEngine-modellen till stor användning då villaägare kunde ställa sig på sin tomt och se hur den föreslagna exploateringen kan komma att påverka just deras utsikt. Modellen användes även som en sammanförande kommunikationsplattform där besökare på samrådet, tjänstemän från kommunen och Tyréns planarkitektet kunde diskutera olika förslag och även kolla på tidigare förslag, ett slags rational/projekthistorik. Ett av förslagen visade t.ex. att den villaägare som bodde närmast exploateringsområdet skulle tappa några timmar av sin kvällssol vilket bidrog till att det förslaget förkastades.

I skrivande stund jobbar vi med den (mest troligt) slutliga revisionen av detta projekt där vi precis har varit och drönarfotat ett utökat område för att få in ännu mer av det omgivande villaområdet i TyrEngine-modellen. Vi ska nu lyfta in detta nya data och sedan slutleverera bilder, skuggstudier och en övergripande film.

Dagscykel över exploaterat område.

Dagscykel i TyrEngine som används till sol- och skuggstudier.

Drönare i stora och små uppdrag

Vi har börjat bli så pass vana med att använda drönare i vårt vardagliga arbete att vi vågar använda dessa relativt nya metoder i mindre projekt med liten budget. Holmsund-projektet är ett lyckat exempel där visualiseringen har fått stor hjälp av drönartekniken trots liten tidsinsats.