Fabian Engel

Limnolog och miljövetare

Limnologen och miljövetaren Fabian Engel arbetar med miljörelaterade vattenfrågor och är specialist på inlandsvattnens biogeokemi. Han är utbildad inom limnologi, hydrologi, och miljökemi och har forskat om närsalter, växtplankton, brunifiering av vatten, koldioxid och ämnestransport i vatten. På Tyréns arbetar Fabian bland annat med vattenkvalitet, vattenkemi, miljökvalitetsnormer i vatten, recipientutredningar och miljöbedömningar.