En djupdykning i nordnorska avlopp

Lofoten – detta paradis för alla frilufsare. Dramatiskt landskap med höga berg precis vid vattnet, overkligt vackert! Jag var själv där under årets semester. Men nåt jag fått höra av en kompis fick mig att fundera. Var det sant att de flesta avloppen i området bara gick rakt ut i havet? Jag märkte själv inte av det när jag var där, kajakturen bjöd på overkligt klart vatten och stranden vi tältade vid var ren och fin. Så jag började googla för att se om jag hittade något om Lofotens avlopp.

Det är ett återkommande och känslig fråga hur avlopp ska hanteras utanför tätbebyggda områden, så kallade enskilda avlopp. I vissa områden skulle det behövas byggas ut kommunalt avlopp men kommunen mäktar inte med på grund av de långa (och därmed dyra) sträckorna ledningar (eller sjöledningar) det behövs mellan husen, eller så finns det svårigheter med smala vägar (det är främst längs vägar man brukar lägga ledningarna) och kuperad terräng. Det höjs också röster för att slippa bli ansluten till det kommunala avloppsnätet om det finns en fungerande enskild lösning. Både att uppdatera sitt enskilda avlopp och att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet kostar en hel del och är något som ska bekostas av fastighetsägarna själva.

Nyligen blev en statlig utredning klar, Vägar till hållbara vattentjänster SOU 2018:34 som bland annat behandlar dessa utmaningar.

Efter lite undersökningar så hittar jag lite information om Vågan kommunes VA-struktur. I denna kommun ligger Svolvær som är Lofotens största stad. Enligt en presentation finns 70 km kommunala avloppsledningar varav 90% är utan rening. Exempelvis går det ut 60 enskilda avlopp utan rening i viken innanför Svolvær, Gardsosen, och detta har bidragit till att vattenkvaliteten försämrats. Som en åtgärd ska det byggas en ledning ut till Vårsetøya där avloppet ska släppas ut istället. Det är mycket andra investeringar på gång också, det ska investeras 12 miljoner norska kronor på att bygga ut avloppsnätet inom loppet av en 12-årsperiod.

Jag som jobbar med vatten i Sverige och van vid att höra vilken påverkan enskilda avlopp har på Östersjön blir lätt förundrad över att det inte ens verkar finnas någon rening alls på denna plats. Turismen har förmodligen ökat snabbt här, och det har säkert gjort påverkan mer påtaglig. Och visst, Norska havet/Atlanten är stort och därmed påverkar inte avloppsutsläpp lika mycket som de gör i Östersjön.

I en rapport om övergödning längs norska kusten från 2016 anges 96% av Norska havets kust inte ha problem med övergödningar. De största antropogena källorna anges vara jordbruk, atmosfärisk deposition, aquakultur samt näringsämnen som förs in i området söderifrån med havsströmmar. Det anges dock att antropogen påverkan ökar, och att det kan bli ett problem i vikar längs kusten i framtiden.

Det är konstigt att avlopp inte nämns som en påverkan i rapporten, men det påpekas i alla fall påverkan ökar och att det kan bli problem lokalt. Och det märks ju redan, som i viken vid Svolvær. Den finns det en plan för. Men hur kul blir det att bada eller fiska vid Vårsetøya när man vet att det släpps ut massa avloppsvatten här? Det känns som att man bara tillfälligt bygger bort problemet genom ledningen från Gardsosen till Vårsetøya.

Det vore intressant att veta mer om hur det resoneras kring detta i Vågan kommune, och även i Norge i stort. Jag har bara hittat en del information, och det finns säkert fler faktorer som spelar in. Jag ska fortsätta se om jag hittar mer om detta. Om någon av er läsare vet något får ni gärna kommentera!