Har du köpt en pryl som ska hålla i 150 år?

Ganska få tror jag svarar ja på rubrikens fråga. Inom VA-branschen är dock detta ett relevant tidsperspektiv och förra veckan besökte jag därför 4S ledningsnäts-konferens.

4S

Vad är 4S?

Jo, 4S är en organisation som driver ledningsnätsägarens 150-årsperspektiv. Det är en ganska tuff tidshorisont men är ledningsnätsägarnas vardag att förhålla sig till. VA-kollektivet plöjer ner enorma summor varje år i VA-nätet. Ca 3-4 miljarder i nyanläggning och ca 2 miljarder i förnyelse.

För att dessa ledningsnätsägare ska kunna sova gott om natten i vetskap om att det de nu investerat i kommer hålla långt efter deras egen tid här på jorden krävs benhård koll på materialegenskaper, förutsättningar och arbetsmetoder. Kravställningen från ledningsägarna behöver vara i yttersta framkant. Det ställer också stora krav på oss som konsulter, vi ska också vara medvetna och trygga kring det vi utreder och projekterar.

De fyra ”S”:en står för att

 • Samla information
 • Skapa processer och projekt
 • Starta dialoger med marknaden
 • Sprida kunskap utifrån ledningsnätsägarnas perspektiv

Varje år hålls en faktaspäckad konferens som jag hade förmånen att delta i. Eventet var välbesökt från både ledningsnätsägare (inom Norden), materialtillverkare, entreprenörer och såklart en del konsulter (även om det inte var så många).

Jag måste verkligen ta av mig (Tyréns)kepsen och bocka och buga för ett innehållsrikt program, vilken kunskapsbas som tas fram i denna organisations regi! Vad sägs om följande hållpunkter:

 • ”Täthet hos flänsförband”
 • ”L2-värdet i 2201-3 svetszon, KTH- projekt”
 • Ispiggning
 • Kartläggning branschbindningar
 • Kvalitetsuppföljning, rörkvalitet
 • Provning toe-in under svetsning
 • Utbildningar för projektörer och kontrollanter
 • STAV, system för tillståndskontroll av vattenledningar
 • Innovationsupphandling ”Oförstörande provning”

Detta varvat med exempel från verkligheten, inlägg från Svenskt vatten, och dialog, nätverkande och mingel i pauserna gjorde att jag gick därifrån mycket nöjd.

OK, jag är en ledningsnätsnörd! 🙂