Mårten Karlsson

Miljöutredare

Miljöutredare Mårten Karlsson har sedan 2011 arbetat med frågor kopplade till biologisk mångfald i miljöbedömning och samhällsplanering både som forskare och konsult.