Åke Svensson

Processledare klimat

Åke Svensson, processledare klimat, har över 20 års kvalificerad nationell och internationell erfarenhet inom området skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar, klimatanpassning i samhällsplaneringen och förebyggande arbete mot naturolyckor.