Att klimatanpassa samhällsbyggnadssektorn

Tre skäl till att klimatomställningen inte tar fart

Extremoväder blir allt vanligare, isar smälter, haven blir varmare, naturen utarmas, ekosystemen blir allt skörare och torka breder ut sig. Vi vet att vi behöver få till en förändring. Här listar jag skälen till att klimatomställningen inte tar fart och vilka nycklar vi behöver använda för att låsningen ska släppa.

Klimatförändringarna leder till att de naturliga systemen är i snabb förändring. Vi vet att vi behöver få till en förändring. Politiken, näringslivet och forskarsamhället, både lokalt och globalt, är alla överens. Vi måste våga satsa på det som är okänt för att klara av klimatförändringarna. Vi måste jobba på nya sätt för att rädda jordbruk, skogsbruk, industri, infrastruktur och människors hälsa.

Jag ser tre tydliga skäl till att förändringen inte tar fart:

  • Vi är rädda att förändring innebär försämring Tänk om vi investerar stort och inte kan räkna hem det? Tänk om vi måste ändra vår affärsmodell?
  • Samverkan är svårt Tänk om vi bara bidrar till samarbetet men inte får ut tillräckligt mycket? Tänk om vi inte kan enas om incitament som tilltalar alla aktörer.
  • Innovationer och nya digitala lösningar stannar i växten Vi utvecklar nya arbetssätt och verktyg men vi lyckas inte testa, sälja in och använda ny kunskap. De innovativa lösningarna får inte en chans att driva den nödvändiga förändringen.

Vi vet att det finns både insikter och kunskaper som rätt använda skulle kunna driva omställningen av samhället. Samhällsbyggnadssektorn utvecklar och underhåller den grundläggande infrastrukturen i samhället och vi använder dessutom tjänster och produkter från många andra samhällsbärande sektorer. Och med den styrkan kommer också ett stort ansvar.

Här är nycklarna som kan göra att låsningen släpper:

  • Ta medvetna och genomtänkta beslut för klimathänsyn i alla steg av byggprocessen.
  • Ta reda på risker och möjligheter med klimatpåverkan och klimatanpassning av översiktsplaner, detaljplaner, arkitektförslag, program-, system- och bygghandlingar, byggproduktion och förvaltning.
  • Tänk igenom incitament som bidrar till fokus på klimatperspektivet.
  • Utveckla verksamheten och affären med klimatet för ögonen. Nya arbetsmetoder, ny teknik och digitala lösningar gör ingen nytta om de inte byggs in och skalas upp. Se till att klimatberäkningar, klimatdeklarationer och liknande metoder är med som krav i till exempel upphandlingar. Att verksamhetsutvecklingen blir motorn i förändringsarbetet.
  • Långsiktighet är attraktivt. Anpassa er för att bli vinnare på längre sikt. Våga tro på förändringarna och hitta samarbetspartners med samma vision.
  • Använd överblicken och träffsäkerheten digitaliseringen ger. Analysera, automatisera, optimera, övervaka, visualisera och samordna för att effektivisera och styra uppdragen i en hållbar riktning.

Med rätt satsningar och investeringar finns möjligheterna. Klimatet ändras i allt snabbare takt. Det gör samhället och marknaden också. Visst vill du vara med på resan? Vågar du avstå?

Läs mer om Tyréns klimatsatsning på tyrens.se/klimat

Skribent Per Löfgren, tidigare hållbarhetschef på Tyréns