Spaning från InfraBIM Open 2020 i Tampere, Finland

Under rubriken How do we Fundamentally Change the Perception of Construction on Planet Earth? inledningstalade profilen Fred Mills, The B1M. Han la all kraft på sin tes hur man får Youtube-generationen att välja en karriär inom samhällsbyggande. Tricket, hävdade han, är att visa hur otroligt häftigt det är att vara just samhällsbyggare. Att visa att alla är beroende av en samhällsbyggare för att upprätthålla välfärd och uppnå hållbarhet. Och häftigheten visas bäst genom rörlig media, coola filmer. Och jag håller med. Så här har ni några fräcka filmer att visa kidsen så att vi blir fler samhällsbyggare.

Jag frågade kollegan och BIM-fluencern Pär Hagberg vilka hans toppspaningar var:

Min stora spaning var att alla keynote handlade på något sätt om informationsöverföring mellan projekt och förvaltning. Det exemplifierades av de nationella myndigheternas presentationer:

  • How can we transfer project data into asset management data and back again?
  • Finnish Transport Infrastructure Agency is developing the ”Velho system” to help ”Juha the project manager” to find data from previous projects.
  • In Estonia the ”E-construction platform” is developed out of necessity.
  • Swedish Trafikverket states that you must get rid of the project structure before putting the information into an asset management system.
  • Switzerland clearly states that ”Only specify information that you are able to understand, are able to verify and are able to manage”.

Och Hållbarhet svävade förstås över konferensen. The most sustainable data i re-used data. Och kravet på standardisering av dataformat och överföringsformat för utbyte av information mellan olika aktörer, system och skeden hela vägen till förvaltning börjar närma sig militanta nivåer.

Olof Friberg, vid din presentation tillsammans med Infrakit ”Effective model-based information exchange between the design phase and the production phase” var det ju ståplats och tvärfullt i lokalen. Vad tog du med dig från InfraBIM Open 2020.

– Tyvärr får man väl konstatera att vi i Sverige från myndighetssidan inte kan sägas vara längst fram med någon ledartröja utan snarare tappar platser i klungan. Fasen vet om inte baltländerna leder?

Många har identifierat svårigheten att sömlöst koppla projektering till entreprenad samt vidare till förvaltning. Inom det området var det mycket fokus på forskning och utredning men ganska få konkreta exempel kring genomförande i verkligheten. Där känns det dock som att vi på Tyréns ligger rätt bra till med vårt utvecklingsprojekt Etappvisa BIM-modeller för byggskedet tillsammans med Skanska, och saneringsprojekten Godisfabriken i Gävle och Norra Kajen i Sundsvall.

Kanske börjar man också ana att ett par up’n coming entreprenörer är riktigt på tårna och börjar ta ansvar för informationskedjan hela vägen från projektering till entreprenad. Det verkar vara framgångsrikt.

InfraBIM Open 2020 hade mer än 600 deltagare, från mer än 30 olika länder.