Vad kommer först vid geoteknisk dimensionering – output eller input?

Gästbloggare Anders Prästings, nybliven teknisk doktor i Geoteknik, fortsätter att leverera insikter och reflektioner efter att har deltagit i forskarkonferens om bla geotekniska osäkerhetsmodeller i Taiwan. Kanske krävs det ett par genomläsningar och lite eftertanke för att greppa budskapet.

Det saknas en rationell metod för att justera partialkoefficienter baserat på mängden data som används för att utvärdera geotekniska parametrar. Designvärdet för en parameter är en funktion av fasta partialkoefficienter och ett karakteristiskt värde. Det karakteristiska värdet går att justera baserat på mängden data. Det utförs i enlighet med Eurokod 7 oftast på subjektiv basis. Likväl, vid geoteknisk dimensionering går designvärdet att betrakta som ”input” och en konstruktions beteende/design som ”output” och kan inte uppskattas enbart baserat på subjektiva bedömningar.

Om vår design inte tydligt beror av osäkerheten – precisionen – i vår data riskerar vi att få en design som snarare återspeglar våra subjektiva bedömningar av vad som är en rimlig design. En undermålig koppling mellan input och output kan därför leda till att geokonstruktioner blir dyrare än de behöver vara, eller i värsta fall underdimensionerade.

Which comes first: the chicken or the egg? Output eller input?