Geotekniken nu välkommen in i BIM-familjen

Manegen är krattad. Isen är nyspolad. Gräset är klippt i rutmönster. Och CoClass-rapporten är levererad. Men att bara ställa ut skorna räcker inte. Ingen liga vinns utan att spelarna gör jobbet. Och det är först när det torra höet är under tak som skörden har säkrats. Med andra ord är det nu dags att börja implementera CoClass i våra geotekniska system och program.

Med användningen av BIM-definitionen ”digitalt objekt som bär information om sig självt och också dess relation till alla andra objekt i samma modell”, har geotekniska objekt tidigare inte varit möjliga att få med i BIM ”på riktigt” eftersom det inte har funnits några koder för geotekniska objekt i något klassificeringssystem. Det har förvisso länge gått att visualisera geotekniska borrhål och geomodeller i 3D, men visualisering är bara en del av BIM. Men efter att vi den förra veckan levererade rapporten ”BIM I UNDERMARKSBYGGANDE – vidareutveckling av BIM genom standardisering av undermarksinformation” till huvudfinansiären Smart Built Environment finns nu den möjligheten. Dessutom har CoClass-förvaltaren Svensk Byggtjänst redan börjat implementera de geotekniska CoClass-koderna, åtkomliga via deras web-portal, bara att ladda ner.

Vad är syftet? Att informationen om de geotekniska objekten ska kunna vara lätt att se och att de geotekniska objekten ska kunna visualiseras i framför allt CAD-programmen, och dessutom ska de kunna kommuniceras mellan olika programvaror, system, skeden och aktörer utan att informationen förändras någonstans på vägen. Ett exempel kan vara en 3D-modell av en befintlig föroreningsplym som i projekteringsskedet har tagits fram i programmet Micromine. Den ska kunna tas in i ett CAD-program och visualiseras tillsammans med projekterade byggnader, ledningar etc utan att informationen om vilken typ av förorening det är, vem som har tagit fram modellen, vilka undersökningsdata modellen bygger på mm. Samma modell med bibehållen information ska sedan utan strul kunna läsas av entreprenörens utsättningsprogram och schaktmaskinernas maskinguidningsprogram.

För att detta ska hända krävs det att branschens aktörer, dvs vi själva, bygger in koderna i de program vi använder, för det är inte på något sätt tänkt att vi ska sitta och manuellt knappa in koder som exemplen i tabellen nedan. För en mer utförlig beskrivning av CoClass för geotekniska undermarksobjekt se oktobernumret av tidskriften Husbyggaren.