När teknikverktyget blir kommunikation – epokgörande

I torsdagens Göteborgs-Posten (GP) var rubriken: Stup under leran ändrar höghusplaner vid Centralen. Artikeln handlar om höghusområdet Region City i centrala Göteborg och om att de geotekniska förutsättningarna efter undersökningar och analys i detaljplaneskedet har visat sig vara ogynnsamma avseende planerad grundläggning med ca 100 m långa stödpålar. Skälet är, som rubriken anger, att bergets överyta sluttar så pass kraftigt att det bedöms som att risken för att pålarna glider längs bergytan är stor. Därför vill man flytta en av huskropparna. Inget konstigt med det. Det intressanta för mig är en av illustrationerna till artikeln, se ovan. Jag ser den som ett väldigt stort steg framåt när det gäller tillgängliggörandet av de geotekniska modellerna. Jag är nästan beredd att kalla det epokgörande.

Illustrationen visar projektets hela BIM-modell med fokus på undermarksvolymen, där man i aktuell vy framhäver den av geoteknikern framtagna modellen över bergets överyta. Hela modellen är ursprungligen framtagen i ett avancerat CAD-verktyg av skickliga ingenjörer, geotekniker och BIM-specialister, med flerårig vana av programvaran. Men det är inte någon av dem som har levererat illustrationen till GP. Det är med stor sannolikhet någon i exploatörens organisation, utan mer än ytlig kunskap om CAD eller BIM. Men eftersom man i projektet utnyttjar flerårig utvecklingsverksamhet för att kunna överföra hela BIM-modellen till ett enkelt web-verktyg behövs det varken någon dyr CAD-licens eller mångårig projekteringserfarenhet för att kunna utnyttja den avancerade modellen. Med en enkel web-browser kan alla projektparter titta på hela modellen i 3D, vända och vrida på den, tända och släcka olika lager och objekt mm. Dock kan man inte göra några förändringar i modellen.

Plötsligt, eller rättare sagt efter 7 års utveckling av Tyréns BIM- och geoteknikexperter, har det avancerade GeoBIM-konceptet blivit ett KOMMUNIKATIONSVEKTYG. Genom att med enbart web-browsern kunna tillgängliggöra data och modeller på detta sätt har de tidigare svårkommunicerade undermarksförhållandena fått en helt annan dignitet i beslutsprocessen. Det är helt enkelt från och med nu väldigt mycket enklare än tidigare att kommunicera ge geotekniska förhållandena. Jo, det är epokgörande.