CoClass leder loppet om BIM-klassning av geotekniska objekt globalt

För två veckor sedan representerade jag Svenska Bergteknikförening i en arbetsgrupp avseende BIM i tunnelbyggande på WTC2019 – World Tunnelling Conference – i Napoli. I gruppen var där representanter från ca 40 olika länder. Det är i den typen av arbetsgrupper som man presenterar status inom området i respektive land, man lär av varandra, man försöker enas om branschpraxis och guidelines för att det ska vara så smidigt som möjligt att jobba tillsammans. Tunnelbyggande är inom samhällsbyggandet dessutom en del av branschen där många företag jobbar väldigt globalt. I takt med den pågående digitaliseringsboomen är det högst troligt att globala samarbeten kommer att öka allt mer rent generellt. I det perspektivet blir det då allt viktigare med gemensamma standarder på olika nivåer och områden, inte minst inom BIM-området, för att kunna jobba helt modellbaserat och verktygsoberoende.

Efter de två dagarnas arbete i gruppen är mina huvudsakliga reflektioner.

  1. Kinas satsar stenhårt och regeringen har gett tydliga instruktioner om att BIM inom tunnelbyggande är ett prioriterat område, vilket har resulterat i det från de 9 olika provinserna har tagits fram 40 olika BIM-standarder. ”-Vi bör enas om en enda gemensam”, ansåg Dongmei Zhang som presenterade klokt nog.
  2. En stor del av standardiseringen globalt handlar om överföringsformat för att uppnå sk verktygsoberoende, dvs man ska kunna skicka BIM-modeller mellan tex Civil3D och Microstation utan problem. Det mesta arbetet sker där under IFC-paraplyet, uppdelat i IFC Rail, IFC Road, IFC Bridge och IFC Tunnel. Längst har IFC Rail kommit och sist ut är IFC Tunnel, som har sitt globala kick off-möte i juni.
  3. Tyskland var det enda land som nämnde något om behovet av att få med de geotekniska och bergrelaterade modellerna i de totala BIM-modellerna, med tillhörande behov av klassificeringssystem av de georelaterade objekten. Väldigt förbluffande! Men där förefaller vi i Sverige ha tagit ledningen.

Vi har på Tyréns tillsammans med Skanska och TRV tagit fram ett förslag för klassificering av georelaterade undermarksobjekt (se blogginlägg i december) inom CoClass-systemet (ansluter till ISO 12006) som jag fick möjlighet att presentera. Reaktionen under arbetsmötet var inte överväldigande men att döma av mailkorrespondens i efterhand förefaller polletten ha trillat ner och representanterna från USA, Nya Zeeland, Brasilien och Frankrike har visat stort intresse. Tolkningen är att med lite eftertanke har man i stora delar av tunnelBIM-världen insett att det vi har föreslagit är värt att titta närmare på och kanske på global nivå använda för att få med också geomodellerna hela vägen upp till BIM Nivå 3. Väldigt kul att få den responsen.

I CoClass-projektet kör vi nu vidare med pilottest i projekten Nyhamnen i Malmö, Marieholmsförbindelsen i Göteborg och Molnby-depån (SLL) i Stockholm. Håll utkik efter slutrapporten under hösten. Dessutom har Svensk Byggtjänst redan påbörjat införlivandet av delar av klassningarna av geoobjekten i CoClass.