Geotekniken på väg mot BIM på riktigt

Tack för att ni alla höll tummarna! Det var vad jag i mitt bloginlägg uppmanade till i april 2017 när Tyréns tillsammans med Skanska, TRV, SGI och SLL just hade lämnat in en FoU-ansökan inom Smart Built Environment-programmet för att utveckla CoClass-systemet för undermarken. Nu är vi igång! Och det är snabba ryck eftersom projektet ska vara avslutat inom 2019.

Projektets långa titel är – Vidareutveckling av BIM genom standardisering av undermarksinformation för möjliggörande av nya innovativa processer och tillämpningar i samhällsbyggandet – och finansieras av Formas och ovan angivna organisationer. I folkmun kallar vi det GeoBIM 2.0. Det här är vad vi har som ambition att uppnå:

 1. Utveckla och anpassa CoClass för undermarksinformation. I remissversionen av CoClass benämndes allt under markytan för planteringsjord.
 2. Integrera undermarksinformation – både data och modeller – med övriga objekt och system inom samhällsbyggnadssektorn, för att uppnå ”full” BIM.
 3. Göra data och geomodeller exporterbara via internationella standardiserade överföringsformaten InfraGML och IFC.
 4. Tillgängliggöra och implementera CoClass för undermarksinformation i samhällsbyggnadsbranschen

Vår förhoppning är att det ska leda till:

 1. Effektivare dataflöden och processer i projekteringsskedet och byggskedet, vilket resulterar i lägre anläggningskostnader.
 2. Förbättrade system för förvaltning av undermarksinformation
 3. Lägre kostnader avseende geotekniska undersökningar och projektering.
 4. Undermarksinformationen införlivas i kalkylprocesser och produktionsplanering via information i BIM-objekt, vilket förbättrar effektiviteten i alla led i byggprocessen.
 5. Förbättrad kvalitet, färre byggfel och oväntade händelser tack vare bättre möjlighet att kommunicera och visualisera undermarksförhållanden i alla skeden.
 6. Avsevärt förbättrade möjligheter för medborgarinflytande tack vare att gemensamma dataformat möjliggör utnyttjande av weblösningar för bla 3D-modeller, vilket gör att inga specialprogram behövs för att kunna ta del av informationen.
 7. Ordning och reda på undermarksdata möjliggör helt nya möjligheter att arbeta med geostatistiska verktyg, vilket i sin tur möjliggör framtagning av osäkerhetsmodeller, vilket ytterligare i sin tur bla ger helt nya möjligheter till riskfördelning vid kontraktsskrivande mellan byggherre och entreprenörer.
 8. Nya affärsmodeller avseende tjänster och produkter i anslutning till det ”virtuella” undermarksbyggandet.

Räkna med att få höra mer om detta projekt, väl i samklang med den pågående samhällsdigitaliseringen, under den närmaste tiden.