Örat mot marken, uthållighet och fantastiska medarbetare

Tyréns har inte ambitionen att vara störst, snarare att vara den vassaste rådgivaren och problemlösaren i samhällsbyggnadsbranschen. För att kunna vara det krävs det ett antal nyckelfaktorer: Örat mot marken, förmåga att övertyga anslagsgivare, god projektledning, högpresterande medarbetare, en framsynt företagsledning, uthållighet avseende informationsspridning, stor branschkännedom, och en eldsjälsliknande aura över projektet. Allt detta finns inom Tyréns. Som projektledare för GeoBIM-projektet är det en rejäl boost att i den nyligen pulicerade SGU-rapporten ”Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering” kunna läsa:

En utveckling av GEOBIM eller liknande verktyg för att kunna inkludera SGUs fältobservationer och tolkade geologiska data vore önskvärd.

Skiss över funktioner i undermarksrymden, ur ”Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering

2008 hade vi de första tankarna om att samla all geoteknisk undermarksinformation i en gemensam databas, 2012 skapade vi finansiering, 2017 föreslår den anrika statliga myndigheten för frågor om jord, berg och grundvatten vårt utvecklade koncept GeoBIM som ett verktyg med potential att nationellt samla all georelaterad undermarksinformation. 9 år från idé till storskalig implementering.

Det är med en härlig känsla av förtroende att så långsiktigt få jobba med utvecklingsprojekt jag varje dag möter mina medarbetare på Tyréns.

På måndag den 27 november utvecklar SGU, Chalmers och Trafikverket de kommande planerna för projekt Undermarksplanering vid ”Fokusdag Storstadsutvecklilng – behov av undermarksplanering” i Stockholm.