Utmaningar ger lösningar som ger möjligheter som ger…

Plötsligt kommer man till insikt. Plötsligt ser man klart. Plötsligt blir man också lite förlägen. Det hände förra veckan, på ett vanligt geotekniskt teknikmöte i ett stort infrastrukturuppdrag. Syftet med mötet var att diskutera om man på en viss sträcka skulle komplettera med nya undersökningar. Som underlag för diskussionen hade vi en modell i 3D för underkanten på ett löst jordlager, samt de undersökningspunkter som modellen baserades på. Modellen över ytan var skapad via export av data från projektets GeoBIM-databas till en geomodelleringsprogram och sedan visualiserad i en programvara för sk samgranskning, dvs där all information i projektet kan visualiseras, tex vägar och kontaktledningar. Direkt från GeoBIM-databasen hämtades också alla undersökningsdata till samgranskningsprogrammet. Allting i 3D och enkelt zoom- och vridbart. Och det var då det hände.

Modellerad yta underkant lösjord med de borrpunkter som modellen är baserad på.

”-Oj, här ser man ju tydligt vad lite data som modellen baseras på. Hur säker är den modellen? Hade vi gjort det här traditionellt i 2D-profiler hade vi ju bara dragit ett rakt streck mellan borrpunkterna och varit trygga i det.”

Plötsligt händer det

I ett enda slag blev det tydligt att när vi nu har fått möjligheten, att via enkel hantering och ordning och reda på geotekniska data, snabbt få fram pedagogiska, lättolkade och lätt kommunicerade 3D-modeller av vad som finns under markytan ser vi plötsligt svagheter som vi inte tidigare har sett. Och vi ser också genast vilka nya verktyg som behövs – yttäckande undersökningar och en bedömning av hur säkra våra framtagna 3D-modeller är. Och det var ungefär de orden som efter insikten uttalades:
”-Vi måste jobba mycket mer med geofysiska metoder som knyter ihop borrhålen, och vi måste kunna beskriva våra geomodeller med tillhörande osäkerhetsmodeller.”

För en geotekniker som brinner för geofysik och ser vilka möjligheter det finns att med dem stötta de oftast glesa traditionella sonderingarna och provtagningarna för att kunna få fram och kommunicera robusta geotekniska 3D-modeller var det en riktigt bra dag på jobbet.