GeoBIM skapar ordning och reda på geoteknisk information

1990 tillbringade jag några månader i södra Afrika, i Zimbabwe, för att inom mitt Masters-arbete på Väg och Vatten-utbildningen undersöka hur det geologiskt såg ut under markytan. Syftet var att hitta vattenförande sprickzoner i berggrunden för att borra brunnar och förbättra vattensituationen för sjukhuset och skolan i den lilla byn. På kvällarna satt vi och försökte rita upp och rumsligt beskriva geomodellen, med papper och penna.

Idag, 27 år senare, gör jag och mina kollegor samma sak men allt oftare med hjälp av mer eller mindre avancerade datorprogram. Min känsla är att det är först nu som det börjar bli mer effektivt att jobba digitalt, det är först nu vi kan vara mer pedagogiska och på ett bättre sätt än på 1990-talet kommunicera hur det ser ut under markytan. En av de stora anledningarna är att vi nu börjar kunna hålla riktig ordning och reda på vår geotekniska och miljögeotekniska information, vilket ger oss goda möjligheter att samtolka alla data och verkligen få fram den mest troliga geomodellen.

Det är nu det händer

Ett av de starkaste verktygen för detta är det sk GeoBIM-konceptet. I början av 2013 påbörjade vi inom FoU-projektet TRUST utvecklingen av en helt ny geodatabas med målet att kunna hantera alla geotekniska och miljögeotekniska data. Idag, 2017, är det en fantastisk tillfredsställelse att se att GeoBIM-databasen är kärnan i den geotekniska datahanteringen i flera av de stora infrastrukturen i landet – Ostlänken, Norrbotniabanan och Tvärförbindelse Södertörn.

GeoBIM-konceptet beskrivs bäst genom denna film.

 

Med den ordning och reda på data som skapas med GeoBIM öppnas det många nya möjligheter att förbättra och utveckla användningen av geotekniska data, bla att mycket snabbare och enklare kunna göra 3D-modeller av den sk undergrunden. Men är det så svårt att skapa lite ordning och reda då? Svaret är tveklöst Ja. I framför allt stora projekt har det varit ett stort problem att veta var alla data finns sparade, vilka data som är de mest aktuella, vilken modell som gäller osv. GeoBIM löser många av dessa problem. GeoBIM ger också de rätta förutsättningarna för att leverera geotekniska data och modeller enligt BIM och i 3D som Trafikverket sedan en tid ställer krav på.