GeoArena – summering

Jaha, så var denna konferens och mässa slut och det är dags för en summering av tillställningen.

Konferensen inleddes på tisdag förmiddag med en öppningscermoni som hölls av SGUs GD Lena Söderberg. Därefter gav historieprofessorn, Augustprisvinnaren, sommarprataren och På-spåret-vinnaren DIck Harrison sin syn på Sveriges utveckling genom sitt föredrag om Gruvfruns gåvor och faror. Hur järn, koppar och silver formade den svenska nationen. Efter honom tog Glenn Nolan, president för världens största branschorganisation för gruv- och prospekteringsindustrin (PDAC) tillika indian tillhörande Missanabie Cree First Nation, vid och berättade om sina erfarenheter gällande kommunikation mellan aktörer och de lokala invånarna i gruvbranschen genom sitt föredrag Getting it right – Respectful and Meaningful Engagement with Indigenous Communities.

Dick Harrison och Glenn Nolan

Dick Harrison och Glenn Nolan inledningstalar

Efter de inledande öppningsbidragen vidtog tisdagens sessioner som hade Hållbart samhälle, Grundvatten, Havet och Öppet spår som sina huvudteman. Det är förstås omöjligt att kunna gå på alla parallella sessioner så jag valde att lyssna till Elisabeth Einarsson som talade om vikten att geologi förs upp på skolschemat, några geoenergiföredrag där Signhild Gehlin från Svenskt Geoenergicentrum talade om geoenergi i allmänhet, Göran Risberg på SGU talade om den grundvattenskydd och geoenergi samt Malva Abugor-Ahlkrona från WSP Environmental talade om hur man arbetar med geoenergilösningar, med fokus på akvifärslösningar, i Stockholmsområdet. Inte så mycket nytt under den här sessionen men bra att lyssna till.

Tyvärr kunde jag inte lyssna på våra egna föredragshållare, David Hagerberg, Jaana Gustafsson och Håkan Rosqvist då de pratade samtidigt som jag lyssnade på geoenergiföredragen. Jag har dock hört i efterhand från andra att deras föredrag var uppskattade. Lars Marklund talade på Speakers Corner under en av fikarasterna och det var ett välbesökt föredrag.

Lars Marklund pratar om Forskning för en säkrare dricksvattenförsörjning.

Lars Marklund pratar om Forskning för en säkrare dricksvattenförsörjning.

Generellt kändes tisdagen lite trög. Folk var kanske lite blyga på utställningen – men visst – vissa provad ju våra 3D-glasögon.

Tisdagen avslutades med middag på slottet i en fantastisk lokal där undertecknad fick sitta vid honörsbordet tack vare att Tyréns är med som partner. I min närmsta omgivning kring bordet hade jag Björn Stokirk – VD på SBMI, Lena Ekelund – stabschef för Information på SGU, Per Weihed – professor vid Luleå Tekniska Universitet, Per Klingbjer – stabschef för Forskning och verksamhetsstöd på SGU, Maria Ågren – GD Naturvårdsverket, Lena Söderberg – GD SGU, Göran Risberg – Ställföreträdande GD SGU och Glenn Nolan, inbjuden välkomsttalare från Kanada (se ovan). Jag hade väldigt trevligt!

Onsdagens sessioner bestod av Hållbart samhälle, Förorenat område, I samhällets tjänst och Öppet spår. Min plan att förflytta mig mellan olika sessioner för att plocka ut det bästa sprack inledningsvis då det var lite vanliga arbetsuppgifter som behövdes klaras av först. Men kl 9.50 pratade Mats Svensson om Så kan alla förstå geodata som handlade om nästa steg i att kunna visualisera geodata på ett, för alla, pedagogiskt sätt. Det var ett bra framfört som visade sig vara väldigt uppskattat från alla möjliga håll.

Mats Svensson - Så kan alla förstå geodata

Mats Svensson – Så kan alla förstå geodata

SGU vill låna in Mats som föredragshållare, Robert Sturk på Skanska nämnde Mats föredrag i sin presentation strax efteråt, Thomas Dalmalm på Trafikverket bad om en speicalgenomgång och Jörgen Nätterlund och Jonas Gry Fjellström fick rejäl tillströmning till 3D- visualiseringen i montern.

På eftermiddagen bytte jag skepnad och iklädde mig för en kort stund ordföranderollen i Geosektionen och delade ut priset till Årets Geolog 2014 som gick till Professor Daniel Conley vid Lunds universitet.

Glada miner när Årets Geolog 2014 delas ut till Professor Daniel Conley, Lunds universitet.

Glada miner när Årets Geolog 2014 delas ut till Professor Daniel Conley, Lunds universitet.

Ytterligare ett pris delades ut, denna gång av GD Lena Söderberg och det var Geologiskt arv 2014 som prisades och det här året gick priset till Bjurälvens karstlandskap i nordligaste Jämtland – ett ställe som jag ska försöka besöka någon gång, det verkar jättehäftigt!

GeoArena avslutades med en paneldiskussion rörande geologisk kunskap. Moderator var Patrik Hadenius språkvetare och chefredaktör för Forskning och Framsteg. Panelen representerades av personer från SKL, SEI, SU, RMG och Naturvårdsverket.

Paneldebatt

Paneldebatt

Jag tackar för en välordnad konferens där onsdagen var den stora behållningen. Jag hoppas att SGU fortsätter med GeoArena och att Tyréns vill satsa på partnerskap även framöver. Jag vill även framföra ett tack till alla Tyrénare som var på plats, ingen nämnd och ingen glömd.

Klipp från konferensen

Klipp från konferensen